Afstandsonderwijs MBO locatie De Meerwaarde

Voor het onderwijsaanbod van de MBO locatie zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De bestaande lesdag blijft de lesdag waarop onderwijs op afstand plaatsvindt en studenten gaan thuis werken;
  • De SLB-er heeft tijdens de lesdag  telefonisch  en via de mail contact met de student;
  • Opdrachten worden vanuit school digitaal aangeboden;
  • Studenten leveren hun gemaakte opdrachten in bij de desbetreffende docent volgens afspraak;
  • Stages gaan door, mits de stage instelling hierover andere afspraken maakt;
  • Kluisjes kunnen tot uiterlijk 12.00uur worden geleegd;
  • Berichtgeving over examinering volgt zodra hier meer over bekend is, dit gaat via de SLB-er;
  • Intakegesprekken gaan telefonisch plaatsvinden;
  • Bereikbaarheid school:  telefonisch via het algemene telefoonnummer van De Meerwaarde (0342 - 404 777).
Volg ook de site van MBO Amersfoort over ontwikkelingen rondom het coronavirus.