Ons schoolplan

Dit schoolplan is bedoeld als sturingsinstrument en verantwoording voor onze manier van werken. We hebben ervoor gekozen om het beknopt te houden en vooral de onderwijskundige kant te belichten. Als bijlagen vindt u het personeelsbeleidsplan, de notities: ‘de leerling centraal’ en ‘kwaliteitszorg voor de nieuwe school’.

Op dit moment is het schoolplan niet beschikbaar. Binnenkort wordt het actuele schoolplan op deze website gepubliceerd.