Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op De Meerwaarde vormen ouders, medewerkers en leerlingen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Voor zaken betreffende medezeggenschap op De Meerwaarde kunt u contact opnemen met de secretaris van de GMR via GMRsecretariaat@demeerwaarde.nl.