Klachten

Op De Meerwaarde doen we er alles aan om het onderwijs goed uit te voeren.

Vraag
Het kan voorkomen dat u vragen hebt bij een bepaalde beslissing of aanpak. Voor een goede communicatie over deze zaken vinden we het belangrijk dat u met de juiste persoon contact opneemt. Veelal is de mentor hierbij het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de teamleider.

Informele klacht
De Meerwaarde streeft ernaar om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich een klacht voordoen, dan willen we deze klacht op een effectieve wijze oplossen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, personeel en schoolleiding naar tevredenheid worden afgehandeld. Indien geen bevredigende oplossing wordt gevonden wijst de behandelaar van de informele klacht de klager op de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen.

Formele klacht
Een formele klacht kan binnenkort online ingediend worden via het klachtenformulier. Wij zoeken graag naar een oplossing!

Klachten ongewenst gedrag
Voor de klachten die vertrouwelijk van aard en niet zo eenvoudig zijn dat ze ‘binnenschools’ opgelost kunnen worden (bijvoorbeeld klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten, agressie, geweld en discriminatie) bieden we ruimte om eerst contact op te nemen met één van onze contactpersonen.

Onze contactpersonen / vertrouwenspersonen integriteit zijn:
de heer M.G.C. Woning (m.woning@demeerwaarde.nl)
mevrouw G.F. Brons-Habing (g.brons@demeerwaarde.nl)
mevrouw P.E. Ipenbrug-Timmer (e.ipenburg@demeerwaarde.nl)

Hierna geven wij meer informatie over de afhandeling van formele klachten.

Lees hier meer over onze > Klachtenregeling

Integriteitscode en Klokkenluidersregeling

Klik hieronder op het gewenste document om te openen: