MEERweten - week 38 - 2017

18-09-2017

WEEK 38 - 19 september t/m 25 september 2017

 

WEEKOPENING

DAGELIJKS  
     
 

Heel veel dingen doen we dagelijks. Elke dag poetsen we onze tanden, eten we, slapen we, ontmoeten we onze klasgenoten en vrienden.

 

Er is niemand die aan het begin van het nieuwe jaar een hele dag zijn tanden gaat poetsen en dan denkt: ‘Zo, nu ben ik er weer klaar mee voor de rest van het jaar’. Het lukt ook niet om in het weekend zóveel te eten, dat we de hele week niets meer hoeven. We doen het allemaal dagelijks. Dagelijkse dingen. Daar gaan deze week de dagopeningen over.

 

Geloven is ook niet iets wat je één keer per jaar kunt doen. Het is niet iets wat je alleen in het weekend doet, zodat je er weer een week tegenaan kunt. In de Bijbel wordt heel duidelijk gemaakt dat geloven iets dagelijks is. We zien er een aantal voorbeelden van.

 
 

MAANDAG 18 SEPTEMBER

Dagelijks danken

Psalm 68:20-21

DINSDAG 19 SEPTEMBER

Dagelijks genoeg

Exodus 16:4

WOENSDAG 20 SEPTEMBER

Dagelijks samen

Handelingen 2:42-47

DONDERDAG 21 SEPTEMBER

Dagelijks kiezen

Lucas 9:23-24

VRIJDAG 22 SEPTEMBER

Dagelijkse gewoonte

Daniel 6:11

 

 

AGENDA

 
 

Dinsdag 19 september
Activiteit voor personeel, leerlingen vrij vanaf lesblok 3

 • Bovenbouw en PrO vanaf 12.30 uur

 • Onderbouw vanaf 12.40 uur

Donderdag 21 september
Voorlichtingsavond PTA leerjaar 3 basis/kader

Dinsdag 26 september
Voorlichtingsavond PTA leerjaar 3 en 4 GT

Donderdag 28 september
Voorlichtingsavond PTA leerjaar 4 basis/kader

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

ZWANGERSCHAPSVERLOF MEVROUW HARRIJVAN  
     
  Vanaf vrijdag 22 september gaat mevrouw Harrijvan met zwangerschapsverlof.

Wij willen haar een mooie en gezegende tijd wensen.

 
 

SAVE THE DATE!  
     
 

Dinsdag 13 maart 2018: De Meerwaarde ‘s Got Talent!
WHAT’S YOUR TALENT? SHOW US!

Binnenkort kun je je opgeven voor de audities van De Meerwaarde ‘s Got Talent 2018.

Dit is DE kans om jouw talent te showen op het podium in het Schaffelaartheater te Barneveld. Dat zou toch superleuk zijn?!

Je wordt die dag echt als VIP behandeld. Het publiek en de jury mogen van jouw talent genieten en wie weet word jij wel de winnaar van De Meerwaarde ‘s Got Talent 2018.

Meer informatie volgt nog, houd MEERweten dus goed in de gaten.

 
 

CURSUS VOOR OUDERS VAN PITTIGE PUBERS  
     
  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op woensdag 25 oktober, woensdag 8 en woensdag 22 november 2017 een cursus voor ouders van pittige pubers.

Opgroeiende tieners hebben baat bij veel liefde maar hoe kunt u uw kind weer bereiken als hij of zij in een afwerende houding is beland? Tijdens deze cursus krijgen ouders praktische handvatten om met het soms onbereikbare, ongrijpbare of onverantwoordelijke gedrag van hun opgroeiende tieners om te gaan.

Verlangt u wel eens terug naar de tijd dat uw kinderen zo klein waren dat ze heerlijk bij u op schoot klommen als ze moe waren? Of dat u ze, wanneer ze een dwarse bui hadden, in het fietszitje kon tillen en ze even later alweer zaten te zingen? Eenmaal in de pubertijd aangekomen, is het soms lastig de “gebruiksaanwijzing” terug te vinden. Optillen kan niet meer, eenvoudige middelen als straffen en belonen werken bij veel pubers juist averechts. Toch hebben juist deze opgroeiende tieners baat bij veel liefde en veilige grenzen.

 • Hoe kunt u uw kind weer bereiken als hij of zij in een afwerende houding is beland?

 • En hoe kunt u hem of haar op een veilige manier met verantwoordelijkheid leren omgaan?

 • Hoe kunt u uw verwachtingen duidelijk maken zonder in een machtsstrijd te belanden?

 • Hoe voorkomt u verbale of fysieke agressie?

Daarover gaat de cursus Pittige Pubers; een cursus bedoeld voor ouders die behoefte hebben aan concrete handvatten om met het soms onbereikbare en ongrijpbare of onverantwoordelijke gedrag van hun opgroeiende tieners om te gaan. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur.

Praktische informatie

 • Wanneer? Woensdag 25 oktober, woensdag 8 en woensdag 22 november 2017

 • Hoe laat? 19.30-21.30 uur

 • Waar? Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld

 • Voor wie? Ouders van pittige pubers (maximaal 14 deelnemers)

 • Kosten? Nee, de cursus is gratis

 • Aanmelden? Via info@cjgbarneveld.nl onder vermelding van
  ‘Pittige Pubers CJG’

 
 

SPIJT’ IN HET SCHAFFELAARTHEATER  
     
  De gemeente Barneveld wil op verschillende manieren laten zien dat we niet van pesten houden.

Middels de organisatie Be Active wordt er daarom regelmatig wat moois georganiseerd en dit keer is dat in samenwerking met het CJG, JFC en De Meerwaarde.

In de week van de Veiligheid wordt op maandag 9 oktober a.s. de film ‘Spijt’ in het Schaffelaartheater vertoond voor leerlingen van klas twee. Dit is voor leerlingen van het JFC en De Meerwaarde.
Carry Slee heeft het boek ‘Spijt’ geschreven en daar is een indrukwekkende film over gemaakt.

Deze week komen mensen van Be Active op school om aan leerlingen van klas twee te vertellen waarom de film aangeboden wordt. Het is namelijk een heftige film; als je de film gezien hebt kun je je haast niet voorstellen dat er nog mensen zijn die pesten.

Na afloop krijgen leerlingen informatie wat je kunt doen als je te maken krijgt met pesten en wat je kunt doen als je ziet dat iemand gepest wordt.

Voor de ouders van deze leerlingen wordt de film diezelfde avond vertoond. Ook deze toegang is gratis; ouders ontvangen deze week een brief m.b.t. de aanmelding.

Heb je het boek nog niet gelezen? Daar zou ik maar snel aan beginnen!

 
 

Eet mee voor Oost-Europa  
     
 

De eerste aanmeldingen zijn binnen!
Komt u ook gezellig mee-eten op De Meerwaarde?

Maandag 30 oktober zal er een heerlijk diner worden geserveerd door de leerlingen van Praktijkonderwijs, in samenwerking met Stichting HOE.

Toegang is gratis en op de avond zelf mag u geven wat u het waard vindt.
De opbrengst is bestemd voor mensen in Oost-Europa die uw hulp hard nodig hebben om de winter door te komen.

KLIK HIER om een beeld te krijgen bij de situatie van Roma in Oost-Europa tijdens de winter.

Nodig dus een vriend of vriendin, partner, vriendengroep of iemand anders met wie u een gezellig avondje uit wilt en kom ook eten voor het goede doel!

Aanmelden kan HIER >>

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

Gezond leven in 2 GT TOETSEN  
     
  De eerste toetsen zullen alweer zijn afgenomen en de eerste cijfers zijn binnen. Tijdens toetsen is het uiteraard belangrijk dat er rust en orde in het lokaal is. De docent heeft hier een belangrijke rol in en de leerling ook.

Omdat vanaf leerjaar 3 alle cijfers meetellen voor het examen worden onregelmatigheden die tijdens een toets door een docent geconstateerd worden middels een proces verbaal, doorgegeven aan de examencommissie.

De examencommissie zal na hoor en wederhoor een uitspraak doen en eventueel kan er een sanctie opgelegd worden. Een onregelmatigheid kan zich voordoen als een leerling tijdens een toets: afkijkt, een telefoon bij zich heeft, ongeoorloofd afwezig is, enz.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

MAS  
     
  De leerlingen van 3 Zorg en Welzijn gaan binnenkort starten met hun maatschappelijke stage (MAS).

De MAS houdt in dat de leerlingen 16 uur vrijwilligerswerk gaan doen bij een non profit organisatie. Hier hebben de leerlingen tot de kerstvakantie de tijd voor en deze stage doen ze in hun eigen tijd. Door de MAS dragen de leerlingen een steentje bij aan de maatschappij en wordt hun horizon verbreed.

Afgelopen 2 weken hebben alle 3 zorg en welzijn leerlingen uitleg gekregen over wat er precies van ze verwacht wordt.

Onderstaande data zijn belangrijk:
Uiterlijk 10 oktober moet elke leerling zijn of haar stagecontract ondertekend hebben en op school laten zien. Ook moet dan hun stageplek op www.masbarneveld.nl  geregistreerd zijn.

Uiterlijk 11 december moet elke leerling zijn of haar stageboekje, met ingevulde eindbeoordeling en ondertekend door de stagebegeleider, ingeleverd hebben op school.

We hopen dat de leerlingen een leuke en leerzame maatschappelijke stage tegemoet gaan!

 
 

EEN BIJZONDERE CKV-OPDRACHT  
     
  Alle onderbouwklassen van het PrO krijgen CKV van meneer Hoogeveen. We doen dingen zoals tekenen, schilderen, boetseren, werken met hout of verpakkingsmaterialen.

Maar we luisteren ook naar muziek of maken zelf muziek. De lessen beginnen meestal met een PowerPoint presentatie. Soms kijken we een film over een kunstenaar of een bepaalde tijd of stroming.

Afgelopen les hebben we kevers uit meneer Hoogeveens collectie nagetekend. Het waren prachtige grote Goliathkevers. Die kunnen wel 11 cm groot worden! We hebben ze heel goed bekeken en zo precies mogelijk nagetekend. Dat was erg leuk om te doen.

Op de foto's zie je ons aan de gang en ook een eindresultaat.

 
 

BEZOEK BURGEMEESTER VAN DIJK  
     
  Op donderdag 14 september zijn wij op bezoek geweest bij burgemeester Van Dijk omdat hij in de vakantie was gevallen. We hebben namens alle leerlingen van De Meerwaarde een bos bloemen en een kaart gegeven.

Namens de burgemeester hartelijk dank voor het medeleven.

Thijs Vermeer en Eline Sprong

 
 

1GT-7 OP DE BOERDERIJ  
     
  Iedere vrijdag krijgt de GTX-klas leerjaar 1 lessen Xplore. Deze lessen staan in het teken van onderzoeken en verschillende projecten.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het project ‘de boerderij’. Vrijdagochtend 15 september is de klas op bezoek geweest op de boerderij van familie Donkersteeg. Een boerderij met koeien waarvan de melk wordt gebruikt voor Leerdammerkaas.

De leerlingen hadden onderzoeksvragen gemaakt en hebben op de boerderij naar antwoorden gezocht, door te observeren en vragen te stellen aan de boer. We hebben in de melktank gekeken, de stal bekeken en gezien dat de koeien naar buiten mochten. Veel leerlingen hebben zelfs verse koeienmelk geproefd!

We willen de familie Donkersteeg hartelijk bedanken voor de gastvrijheid!

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl