MEERweten - week 42 - 2019

14-10-2019

WEEK 42 - 15 oktober t/m 28 oktober 2019

WEEKOPENING

weekOPENING PRAY HARD!  
     
  Elke morgen beginnen we op school met een dagopening en bidden. Maar waarom bidden we eigenlijk…?

Bidden is praten met God! Maar hoe moet dat dan bidden? Wat is een goed gebed? Wat moet je dan zeggen? Wat zegt de Bijbel daarover? Daar gaan we deze week naar kijken.

 
 

MAANDAG 14 OKTOBER

Je eigen plekje

Markus 1:35

DINSDAG 15 OKTOBER

Wat moet ik zeggen

Romeinen 8:26-28

WOENSDAG 16 OKTOBER

Bidden als Jezus

Mattheus 6:7-15

DONDERDAG 17 OKTOBER

Zekerheid

Mattheus 7:7-8

VRIJDAG 18 OKTOBER

Een krachtig gebed

Jakobus 5:16-18

 

 

AGENDA

 
  woensdag 16 oktober
40-minutenrooster

woensdag 16 oktober
Contactavond leerjaar 2 – Sociale media

woensdag 16 oktober
Ouderbetrokkenheidsavond PIE en M&T

maandag 21 oktober
Herfstvakantie (t/m vrijdag 25 oktober)

maandag 28 oktober
Sportmiddag 1 Kader

woensdag 30 oktober
Sportmiddag 1 Basis en 1 PrO

donderdag 31 oktober
40-minutenrooster

vrijdag 1 november
Sportmiddag 1 GT

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

EEN ZOON VOOR MEVROUW VAN DER VELDE  
     
  Op zondag 29 september is bij onze collega van Biologie/Verzorging mevrouw Van der Velde een zoon geboren. Hij heeft de naam Jamie gekregen.

God schiep de bergen en de bossen
Hij kleurde zelfs de hemel blauw
Hij schiep de bloemen en de dieren
En lieve Jamie, Hij schiep ook jou

 
 

HUISVESTING MBO–LOCATIE AAN DE ZONNEBLOEMSTRAAT  
     
  Na de zomervakantie is er gecommuniceerd dat m.i.v. 1 november a.s. de MBO-locatie aan de Zonnebloemstraat gesloten wordt en de MBO- opleidingen elders plaats gaan vinden:
  • de Techniek-opleidingen in het BTO-gebouw aan de Gildeweg in Barneveld;
  • de opleiding Dienstverlening bij Amice Opleidingscentrum aan de Nijverheidsweg in Barneveld.

Bij het inrichten van het BTO-gebouw is recentelijk duidelijk geworden dat er helaas onvoldoende ruimte beschikbaar is voor het huisvesten van onze huidige Techniekopleidingen. Dit heeft tot gevolg dat we niet kunnen verhuizen naar de BTO-locatie en dat de huidige Techniekopleidingen de komende tijd op de locatie aan de Zonnebloemstraat plaats blijven vinden.

Wat betreft de opleiding Dienstverlening, deze opleiding gaat na de herfstvakantie a.s. plaatsvinden bij het Opleidingscentrum van Amice in Barneveld. Op dit moment zijn daarvoor alle voorbereidingen volop in gang.

En we hebben er alle vertrouwen in dat na de herfstvakantie de nieuwe onderwijslocatie volledig is ingericht voor de studenten Dienstverlening. In november krijgen ouder(s)/verzorger(s) en studenten van de opleiding Dienstverlening een uitnodiging om de nieuwe locatie te komen bezichtigen.

Dieuwke de Jong, Teamleider MBO locatie De Meerwaarde

 
 

BOEKENPRAAT  
     
  Vanuit het leesplein zijn we vorig schooljaar gestart met de boekenpraat in deze nieuwsbrief. We geven een samenvatting van het boek en vertellen waarom het een aanrader is om te lezen. Tegelijk wordt er van dat boek een boekposter gemaakt en in de lessen Nederlands gebruikt voor boekpromotie.

Op deze manier zetten we een boek in de spotlights en draagt het bij aan leesbevordering: docenten kunnen op een laagdrempelige manier een boek bespreken en leerlingen komen bij ons het boek lenen. Ook u kunt op deze manier uw kind helpen door een boek aan te raden om te lezen.

Omdat gebleken is dat dit werkt en men hierover enthousiast is, pakken we de draad nu weer op met het volgende boek:

ZWIJGPLICHT
HELEN VREESWIJK, NIVEAU D (VANAF 15 JR), THRILLER

Arjan is zeventien jaar en heeft het erg moeilijk thuis. Zijn vader is niet te genieten, zijn oudere broer is weggelopen en zijn moeder zakt als maar dieper weg in een zware depressie. Op het moment dat hij op school te horen krijgt dat hij ergens stage moet lopen, heeft Arjan helemaal geen reden meer om blij te zijn. Je verdient amper geld en je moet lange uren draaien. Maar via zijn leerkracht komt hij terecht in het verzorgingstehuis De Waterlelie. Niet dat hij daar veel zin in heeft, want oude mensjes verzorgen… Kan het nog saaier? Maar daar heeft hij zich behoorlijk in vergist.
Wanneer Arjan kennismaakt met Joke Drenth, één van de bewoonsters van De Waterlelie, blijkt dat er iets niet helemaal in orde is in het tehuis. Er vallen gewonden en zelfs doden en Joke beweert dat iemand het lot een handje helpt. Zo moedig als Arjan is, gaat hij op onderzoek uit en ontdekt dat er vreemde dingen gebeuren… Wat een spannend avontuur leek, wordt een regelrechte nachtmerrie.
 

De auteur Helen Vreeswijk (overleden in 2016) heeft bij de politie gewerkt. Haar ervaringen bij de recherche heeft ze gebruikt voor het schrijven van haar boeken. Daardoor zijn haar boeken aangrijpend en spannend tot de laatste bladzijde.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

DYSLEXIE EN DYSCALCULIE  
     
  Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben recht op extra tijd voor het maken van een toets of een examen. Daarnaast kunnen deze leerlingen aanspraak maken op extra faciliteiten tijdens toetsen en examens, zoals bijvoorbeeld gesproken tekst.

De week na de herfstvakantie krijgen de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen met dyslexie van 4GT een formulier thuis waarop de ouder(s)/verzorger(s) kunnen aangeven of hun kind gesproken tekst bij toetsen/examens wil. Ook kunnen ze op dit formulier aangeven voor welke vakken ze dit zouden willen.


ADHD, PDD-NOS, ASS
Leerlingen met één van bovengenoemde stoornissen hebben ook recht op extra tijd bij toetsen. De diagnose moet dan beschreven staan in een onderzoeksverslag en dit verslag moet in het digitale dossier van de leerling staan.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

VOETBAL/HOCKEY TOERNOOI 2PRO/2BASIS  
     
  Maandag 7 oktober is er gestreden tijdens een voetbal en een hockeytoernooi. Het ging er af en toe fanatiek aan toe, maar het bleef sportief.

Bij het hockeytoernooi heeft uiteindelijk het team uit klas 2p1 gewonnen (Daniëla, Gene, Inge en Gregory). Bij het voetbaltoernooi heeft het team uit klas 2b2 gewonnen (Mick, Amjad, Alex, Lennart, Splinter, Roan, Giliam en Joshua). Gefeliciteerd met deze overwinning. Als prijs hebben de leerlingen een bon voor ‘t Meertje gekregen! We kijken terug op een geslaagd toernooi!

 
 

SPORTDAG 2GT  
     
  Dit jaar was er weer sportdag, het was wel leuk. Het was wel gezellig. We konden voetballen en hockeyen. En als je 1e werd moest je tegen de kinderen die ook 1e waren geworden. En als je 2e bent geworden moest je tegen de mensen die ook 2e waren geworden. En als je 3e was geworden moest je tegen de kinderen die ook 3e waren geworden. De winnaar van voetbal was Ajax geworden. Met hockey weet ik niet wie er heeft gewonnen.

Alycia van de Pol uit klas 2gt3

 
 

ZORG EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET VOORLEESEXPRESS  
     
  Voor Stichting VoorleesExpress Barneveld hebben leerlingen van het profiel Zorg en Welzijn zelf spelletjes gemaakt passend bij 3 leuke prentenboeken.

De leerlingen moesten zich verdiepen in het project VoorleesExpress, het prentenboek en de doelgroep om vervolgens vol inspiratie aan de slag te gaan met het ontwikkelen van de spelletjes. Afgelopen week presenteerde de leerlingen deze spelletjes vol trots. En trots mogen zij zijn, want deze spelletjes worden gebruikt om bij kinderen de taalontwikkeling te stimuleren. De Stichting VoorleesExpress is er erg blij mee en willen alle leerlingen heel erg bedanken voor hun creativiteit en inzet!

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl