MEERweten - week 25 - 2017

19-06-2017

WEEK 25 - 20 juni t/m 26 juni 2017

 

WEEKOPENING

weekOPENING omdenken  
     
 

Ja maar… dat kan toch niet zomaar? Dagopeningen over omdenken… Wat hebben die twee met elkaar te maken?

 

‘Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daarmee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.’

 

Volgens internet is Berthold Gunster de grondlegger van omdenken. Toch gaat het omdenken volgens mij veel verder terug dan de laatste tijd en kunnen we zeggen dat God de grote OMDENKER is. We zien dit terug in de Bijbel, en vooral bij Jezus die als God op aarde.

 
 

MAANDAG 19 JUNI

Kip-wrap

2 Koningen 6:21-23

DINSDAG 20 JUNI

Goed zijn is niet eerlijk!

Mattheus 20:1-16

WOENSDAG 21 JUNI

Het minste is het meest

Marcus 9:33-37

DONDERDAG 22 JUNI

Hoe korter hoe beter!?

Mattheus 6:5-8

VRIJDAG 23 JUNI

Druk met jezelf…

Mattheus 7:1-7

 

 

AGENDA

 
 

maandag 19 juni
Afname CSE 2e tijdvak (t/m woensdag 21 juni)

dinsdag 20 juni
Diplomering Praktijkonderwijs

woensdag 21 juni
- Herkansingen CSPE 2e tijdvak (t/m donderdag 22 juni)
- Kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen
- Kennismakingsavond ouders/verzorgers nieuwe leerlingen B/K/Vakcollege

donderdag 22 juni
Kennismakingsavond ouders/verzorgers nieuwe leerlingen GT/GTX

vrijdag 23 juni
Uitslag 2e tijdvak voor de Basis- en Kaderleerlingen

maandag 26 juni
Diplomering sectoren Groen en Economie

dinsdag 27 juni
- Diplomering sector Zorg en Welzijn basis
- Diplomering sector Zorg en Welzijn kader

donderdag 29 juni
Diplomering sector techniek (MEI/MOB en BWI)

vrijdag 30 juni
Uitslag 2e tijdvak voor de GT-leerlingen

dinsdag 4 juli
Diplomering GT

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

Voortgang tijdelijke huisvesting De Meerwaarde  
     
  Vorige week was er volop activiteit aangaande de tijdelijke huisvesting.

De voorbereidende werkzaamheden op het schoolterrein zijn afgerond. In de gemeenteraad is de Kadernota 2018 besproken en vastgesteld. Daarmee is ook de tweede helft van de benodigde financiering voor de tijdelijke huisvesting door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. In dezelfde vergadering is ook de vergunningsaanvraag goedgekeurd!

Allemaal goed nieuws dus. Deze week zullen alle units geplaatst worden en daarna wordt verder gegaan met het klaarmaken van deze units voor gebruik. Als alles net zo snel blijft gaan als deze week, dan wordt de tijdelijke huisvesting op 15 juli opgeleverd.

 
 

markt goede doelendag  
     

Regionale Sportdag  
     
  Vrijdag 9 juni 2017 heeft de Regionale Sportdag weer plaatsgevonden.

Deze dag stond, zoals bij voorgaande 26 edities, het samenwerkingsverband tussen Praktijkscholen uit de regio centraal. Deelnemende scholen zijn: Accent uit Nijkerk, Het Streek uit Ede, De Meerwaarde uit Barneveld en RSG Pantarijn uit Wageningen.

Ongeveer 300 leerlingen hebben tegen maar vooral mét elkaar in de Veluwehal te Barneveld gesport. Een aantal sporten waaraan deelgenomen kon worden zijn: tafeltennis, badminton, voetbal, basketbal, wedstrijdzwemmen, waterpolo, bowlen, boogschieten en nog veel meer.

Voor zowel de deelnemers als voor de organisatie was de 27ste Regionale Sportdag weer een enorm succes.

De Regionale Sportdag is een evenement die medemogelijk wordt gemaakt door ‘Fonds Gehandicaptensport’. Zij doen ieder jaar een schenking, waardoor een groot deel van de gemaakte kosten gedekt kan worden.

Accent Nijkerk heeft dit jaar de wisselbeker in de wacht gesleept. De organisatie hoopt volgend jaar editie 28 te kunnen organiseren, zodat de andere drie scholen een nieuwe kans krijgen om te strijden voor de hoofdprijs… maar vooral om weer mee te kunnen doen aan deze mooie sportieve dag.

 
 

aanvraag schoolkostenregeling van start  
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

Herkansingen leerjaar 3  
     
  De leerlingen van leerjaar 3 hebben op dinsdag 27 juni de mogelijkheid om één toets van de afgelopen periode te herkansen.

Aan het herkansen zijn een paar voorwaarden verbonden:

  • Het moet een schriftelijke herkansbare PTA toets zijn (bij twijfel overleggen met de docent).

  • Het moet een toets zijn die dit schooljaar gemaakt is.

De leerlingen die zich hiervoor willen opgeven kunnen dit vanaf maandag 19 juni 8.00 uur doen door het digitale formulier (leerlingenportaal) in te vullen en te versturen vóór donderdag 22 juni 10.00 uur.

Hieronder vind je een aantal aandachtspunten voor het invullen van het formulier:

  • Vermeld de toetscode. Deze bestaat uit vijf tekens. (bijvoorbeeld 2kec1)

  • Vermeld de docent. Denk eraan dat je hier de vakdocent invult en niet je mentor.

Denk er goed aan dat je het formulier zorgvuldig invult. Wanneer je het formulier onjuist of niet volledig invult, is de kans aanwezig dat jouw toets er niet tussen zit en is jouw kans op herkansen verspeeld.

Vanaf maandag 19 juni kunnen de leerlingen op de schermen lezen waar zij verwacht worden.

Opgave voor een herkansing is niet vrijblijvend. De toets wordt na de opgave klaargelegd en de leerling wordt verwacht.

 
 

Herexamens leerjaar 4  
     
  Afgelopen woensdag 14 juni was voor de examenkandidaten een spannende dag. Veel leerlingen kregen te horen dat ze geslaagd waren! Heel fijn!

Een aantal leerlingen zal deze week een herexamen doen. We hopen dat een groot deel van deze leerlingen alsnog zal slagen.
Het herexamenrooster voor de AVO-vakken is via de mail verstuurd naar de ouders van deze leerlingen.

Als leerlingen ook het CSPE overdoen, horen ze via de vakdocenten waar en wanneer ze verwacht worden.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

Bezoek Eerste Barneveldse Houthandel  
     
  Vorige week zijn de PSO-leerlingen van de afdeling BWI op bezoek geweest bij de Eerste Barneveldse Houthandel.

We hebben daar een rondleiding gehad en gezien dat het een prachtig bedrijf is. Plaatmateriaal en houtsoorten in alle soorten en maten worden vanuit dit bedrijf verkocht aan aannemers en natuurlijk ook aan onze afdeling. Wat opviel was hoe keurig alles in de schappen en stellingen ligt: netjes en overzichtelijk.

We kregen ook informatie over het materiaal: waar het vandaan komt en waarvoor het gebruikt wordt. Voor de toekomstige bouwvakker, timmerman, meubelmaker was dat om te smullen. We danken de Eerste Barneveldse Houthandel voor hun gastvrijheid.

 
 

Projectweek 1 kader  
     
  De projectweek van 1 kader was erg leuk. De leerlingen zaten deze week niet met hun eigen klas bij elkaar, maar ze waren opgedeeld in “routes”. Van tevoren konden de leerlingen zelf kiezen met welke route ze meegingen.

Maandag was er voor iedereen een sportdag. Op dinsdag, woensdag of donderdag zijn er elke dag twee groepen met de trein naar Amsterdam geweest. De stad hebben de leerlingen leren kennen door een activiteit (selfieroute, daklozentour of speurtocht) en door een museum te bezoeken. Dit kon allemaal door de actieve bijdrage van de ouders die mee waren! Hartelijk dank daarvoor!

Op de dagen dat de leerlingen niet naar Amsterdam waren, konden er op de afdeling verschillende workshops worden gedaan. Van bloggen, gedichten schrijven, strips maken tot een projectkrant in elkaar zetten.

“We vonden het een leuke dag. We hebben ook lekker gegeten en we hebben een ijsje gekocht met ons groepje. Er waren veel winkels. We waren verdwaald in de Primark, er waren zoveel roltrappen dat we het niet konden bijhouden. Daarna gingen we naar het Foam museum en dat was ook heel leuk.”
Isa Bleijenberg en Sümeyye Yalvac uit klas 1k4

Een stukje uit de projectkrant:
“We zijn met de donkerblauwe route gegaan naar Amsterdam. Het was erg gezellig, toen we op Amsterdam aankwamen was het best koud.

Toen iedereen er was zijn we gaan lopen naar de pont om naar museum Eye te gaan. Het Eye was best interessant, je had er een soort digitaal kleurbord dat zichzelf inkleurt als je beweegt. Daarna kregen we een rondleiding door het museum. Alleen de gids was niet zo heel aardig, want hij deed best chagrijnig.

Toen we klaar waren bij het Eye was het gaan regenen dus we besloten om in het centraal station te gaan lunchen. Nadat we klaar waren met lunchen gingen we een speurtocht doen, het was best wel een grappige speurtocht, want we gingen namelijk een boeddhistische tempel binnen. Nadat we klaar waren met de speurtocht gingen we naar de McDonalds, erg lekker natuurlijk maar zelfs dat kwam aan zijn einde.

We gingen half 4 weer terug met de trein naar Amersfoort waarvan we daarna weer naar Barneveld gingen uiteindelijk terug gekomen waren we best moe maar blij dat we geweest waren.”
Daniël Kreijkes uit klas 1k4

Gedichten uit de gedichtenwedstrijd over Jan van Schaffelaar:

Moed is dapperheid
Dapperheid heb je niet
Zomaar
Je moet er niet teveel over denken
Maar gewoon doen

Dat is moed.

Noa Gerritsen uit klas 1k3


Moed
Klein woordje
Grote betekenis.

Als je je klein voelt
denk dan aan de tijd wanneer je moed had
en het komt allemaal weer goed.

Maar neem goede beslissingen
want de tijd kan niet meer terug
wanneer je vooruit bent gegaan.

Julia Veldhoen uit klas 1k3


Jan van Schaffelaar
Moedig en dapper
Sprong van de kerk
En ging niet meer
Naar de kapper

Jordy Florijn uit klas 1k6

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl