MEERweten week 15 - 9 april 2020

09-04-2020

WEEK 15 9 april 2020

NIEUWS - SCHOOLBREED

AFSTANDSONDERWIJS  
     
  Afgelopen week hebben een aantal klassen al mentoruur gehad via Microsoft Teams (Ms Teams).

Het is leuk om elkaar digitaal weer te zien, maar het is ook wennen zo’n nieuwe manier van werken.

 
 

VRAGENUURTJE  
 
     
  Vanaf volgende week dinsdag gaan ook vakdocenten werken met Microsoft Teams. Zij zullen voor hun vak een vragenuurtje verzorgen.

Leerlingen zien in de agenda van de ELO wanneer en van welk vak er een digitale bijeenkomst is. De link naar het vragenuurtje staat ook in de agenda.
Per week kan het aanbod van de vragenuurtjes verschillen. Vanaf vrijdag is het rooster voor de volgende week te zien.

 
 

LEESPLEIN: DE THUISBIEB IS OPEN!  
     
  Vanaf deze week is de app ThuisBieb beschikbaar: een leescadeau van de bibliotheken voor iedereen! In deze app staan 100 e-books die gratis te lezen zijn, óók als je geen lid van de bibliotheek bent.

De app is in ieder geval tot en met 10 mei beschikbaar. Voor nu beschikbaar in de App Store, zeer binnenkort ook in Google Play te downloaden.
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html 

Onder ‘Jeugd & Jongeren’ staan de boeken per leeftijdscategorie gerangschikt. Voor onze leerlingen staan hier zeker goede titels tussen, ook boeken die ze kunnen gebruiken voor een boekopdracht voor Nederlands. En ook voor u als ouder is er veel te kiezen onder het tabblad ‘Volwassenen’. Er is keuze uit verschillende categorieën, bijv: historische roman, streekroman, sport, literatuur, informatief, detective.
In deze quarantaine-periode is het voor de leerlingen van belang om te blijven lezen! Anders gaat die vaardigheid echt achteruit. Wilt u ons helpen door uw kind(eren) elke dag een stukje uit een boek te laten lezen als ze dit niet uit zichzelf doen? Als u dan ook een boek erbij pakt, stimuleert dat zeker12
Heerlijk toch om je te verdiepen in een verhaal, te reizen naar elders nu we dit zelf niet kunnen, meegenomen te worden in een spannende thriller, met de zon op je gezicht….?

Mocht u nog vragen hebben, mail dan naar: e.niewold@demeerwaarde.nl 

 
 

LABJASSEN EN VEILIGHEIDSBRILLEN VOOR HET ZIEKENHUIS  
 
     
  Afgelopen week hebben we een leuke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheidszorg in de regio. In ons magazijn bij Nask lag een stapel labjassen en veiligheidsbrillen die op dit moment goed van pas komen in de gezondheidszorg.

Meneer Klamer heeft 74 gebruikte labjassen en 78 veiligheidsbrillen overhandigd aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, waar ze blij waren met deze bijdrage.

 
 

EXAMENS LEERJAAR 4  
 
     
  Zoals in MEERweten van maandag jl. beloofd is aan ouders/verzorgers en leerlingen, is er meer dudelijkheid over de toetsen die nog gemaakt moeten worden door onze examenkandidaten:
 • op 20-21-22 april as. wordt een start gemaakt met de toetsen van het beroepsgerichte vak. Hierover worden de betreffende leerlingen geïnformeerd door hun teamleider;
 • in de periode vanaf 6 mei as. worden de overige toetsen gemaakt. Dit toetsrooster staat in Zermelo.

Voor elke leerling is een persoonlijk toetsrooster gemaakt voor de theorievakken, waarin te zien is:

 • welke toetsen er nog gemaakt moeten worden om het PTA af te ronden;
 • op welke dagen dit op school plaatsvindt en in welke ruimte (in het schoolgebouw of in de sporthal).

Via e-mail ontvangen ouders/verzorgers en leerlingen een brief, waarin te lezen is dat het persoonlijke rooster in Zermelo staat en op welke wijze de afname van de toetsen plaats gaat vinden op school, want het moet veilig gebeuren!

Zijn er vragen dan kunnen deze gesteld worden aan de mentor.

 
 

MEERWETEN VLOG  
     
  Fijn dat u het MEERweten leest. Toch liever een gesproken tekst? Op onze website (https://demeerwaarde.nl/Algemeen/Nieuwsbrief/VLOG) is dit MEERweten morgen als vlog beschikbaar.

 
 

BUDGETCOACH VANUIT DE GEMEENTE BARNEVELD  

     
  De coronavirus raakt veel mensen op financieel gebied. Mensen verliezen inkomsten uit werk of vanuit een onderneming. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee.

We kunnen het ons daarom voorstellen dat u het fijn vindt om hierover met iemand van gedachten te wisselen. U kunt bij ons terecht met vragen, zoals:

 • Hoe krijg en behoud ik inzicht in mijn financiën?
 • Hoe blijf ik uit de schulden wanneer mijn inkomen minder wordt?
 • Hoe kan ik een passende oplossing vinden voor de schulden die ik heb?

U kunt hier een gesprek voor laten inplannen met één van de budgetcoaches van de gemeente Barneveld. U hoeft geen schulden te hebben om met ons een afspraak te kunnen inplannen. Voor alle financiële zorgen kunt u bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

U kunt op de volgende manieren een gesprek met ons inplannen:

 • Stuur een e-mail naar budgetcoach@barneveld.nl. Stuurt u ons ook een telefoonnummer. Dan kunnen we u terugbellen om een afspraak te plannen;
 • U kunt bellen met de meldingsbalie Werk & Inkomen van de gemeente Barneveld (telefoonnummer: 14 0342). Eén van de collega’s kan dan een afspraak inplannen voor u met een budgetcoach.

Misschien is dit de informatie die u net nodig heeft.
Budgetcoaches van de gemeente Barneveld.

 
 

ENTREE OPLEIDING  
     
  EXAMINERING ENTREE-OPLEIDING

Voor de 5e klassen van het Praktijkonderwijs die de Entree-opleiding (MBO-niveau1) volgen is het een extra spannende tijd, aangezien in deze periode van afwezigheid op school en stage de Proeve van Bekwaamheid (stage-examen) en de Examens voor Nederlands, Rekenen en Burgerschap op het programma staan. Anders dan in het VMBO, moeten binnen de Entree-opleiding alle examens afgenomen worden om een diploma te halen.

De doelstelling blijft om de betreffende leerlingen dit cursusjaar 2019-2020 hun opleiding te laten afronden met een diploma. Dat betekent dat zodra er de mogelijkheid is leerlingen te ontvangen op school het volgende gaat gebeuren.

 • Er komt een zogenoemde time-outweek waarin gekeken wordt hoe de leerling er precies voorstaat en of het portfolio afgerond kan worden.

 • De stages worden (zoveel als bij de bedrijven en volgens richtlijnen RIVM mogelijk) weer opgestart en de laatste examenvoorbereidingen worden getroffen met de leerlingen.

 • De theorie examens van Nederlands (spreken, gesprekken, luisteren, lezen en schrijven), Rekenen en het eindgesprek van Burgerschap en Keuzedelen worden afgenomen en zonodig ook de herkansingen.

 • De Proeve van Bekwaamheid wordt afgenomen. Zo mogelijk op het bedrijf waar de stage is gelopen, als dat niet mogelijk is wordt in overleg gezocht naar een vervangende locatie.

Het examendossier van de leerlingen wordt afgeleverd bij MBO-Amersfoort of het ZONE-college.

Afhankelijk van het moment van terugkomst op school zal de diploma-uitreiking vlak voor of vlak na de zomervakantie plaatsvinden, in een vorm die volgens de dan geldende maatregelen verantwoord is.

De leerlingen die door willen stromen naar niveau 2, moeten zich gewoon aanmelden voor de vervolgopleiding met de opmerking dat ze dit cursusjaar hun niveau 1 diploma gaan halen. Voor aanvullende vragen kunt u bij de mentor van uw kind/pupil terecht.

 
 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl