MBO locatie De Meerwaarde

Op De Meerwaarde in Barneveld (MBO locatie De Meerwaarde) kun je een MBO-opleiding volgen in diverse vakgebieden. De Meerwaarde werkt voor het aanbod van MBO-opleidingen samen met MBO Amersfoort en ROC A12.

De opleidingen die op MBO locatie De Meerwaarde worden gegeven, zijn veelal BBL-opleidingen (Beroeps Begeleidende Leerweg). BBL is een combinatie van leren en werken. Met BBL zit je één dag per week op school en werk je vier dagen per week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring doe je op in je werk en de theorie en begeleiding krijg je op MBO locatie De Meerwaarde.

Naast BBL-opleidingen worden er BOL-opleidingen (Beroeps Opleidende Leerweg) gegeven op MBO locatie De Meerwaarde. BOL is een combinatie van leren en stage. Met BOL zit je vijf dagen in de week op school. Daar maak je op een afwisselende manier kennis met de theorie. De praktijkervaring doe je op met stages (en bij sommige opleidingen ook bij onze leerbedrijven).

De Meerwaarde is verantwoordelijk voor de uitvoering van het curriculum. MBO Amersfoort verzorgt de examinering. De studieloopbaanbegeleider (SLB) begeleidt de MBO-student gedurende de opleiding. De SLB verzorgt een substantieel aantal lessen en is ook verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvorming (BPV).

Elke opleiding heeft een uniek landelijk crebo-nummer. Dit nummer is belangrijk op het moment van aanmelden.

Barneveldse Techniek Opleiding (BTO)

Vanuit De Meerwaarde zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO). Momenteel wordt een nieuw onderwijsprogramma ontwikkeld voor een aantal opleidingen van MBO locatie De Meerwaarde. Het betreft de opleidingen van MBO locatie De Meerwaarde in de vakgebieden Metaaltechniek, Installatietechniek en Elektrotechniek. 

De BTO is een coöperatief samenwerkingsverband tussen bedrijven in de Gemeente Barneveld en MBO locatie De Meerwaarde - onder
verantwoordelijkheid van MBO Amersfoort - en het Hoornbeeck College.

Dit levert een optimale mix op van praktijk en theorielessen, zodat jij je vak optimaal kunt leren en tijdens je opleiding maximaal verbonden bent met de praktijk in het bedrijf waar je werkt!

Hybride leren in Barneveld
Leren in de praktijk is de basis van de opleiding en de theorie is daarbij ondersteunend. We werken met beroepstaken en de theorie is direct gekoppeld aan de praktijk. De praktijk wordt uitgevoerd onder begeleiding van goed opgeleide praktijkinstructeurs van BTO. De docenten van het Hoornbeeck College en MBO locatie De Meerwaarde begeleiden en coachen de studenten bij de (studie) loopbaanontwikkeling, algemeen vormende vakken en de vaktheorie van de opleiding. Door die samenwerking ben jij als werknemer verzekerd van een goede praktische en theoretische opleiding.