Rookbeleid

Uitgangspunten

 • De gezondheid van onze leerlingen en ons personeel staat voorop.
 • Onze leerlingen zijn niet in staat de gevolgen te overzien als ze starten met roken.
 • Personeel wordt gestimuleerd om niet te roken en zo een goed voorbeeld te zijn.
 • Roken wordt maatschappelijk gezien als steeds minder gewenst en daar sluiten wij graag bij aan.
 • Ouders worden betrokken bij het rookbeleid.
 • We willen blijven voldoen aan de regels van een rookvrije school.
 • Het besluit dat we nemen moet handhaafbaar zijn.

  We hebben een prachtig schoolgebouw aan de Rietberglaan en een mooi aangelegde tuin, waar ook de rookplek is gerealiseerd, voor leerlingen van de bovenbouw, die toestemming van ouders/verzorgers hebben gekregen om te roken.
  Via een speciaal aanvraagformulier kunnen de leerlingen van de bovenbouw in de eerste schoolweek een rookpas aanvragen. Op de rookplek mogen alleen rokers komen.
  Op andere plaatsen op het schoolterrein mag niet gerookt worden.

Lees hier verder >>