Laatste update: maandag 20 mei 2020

Coronavirus: nieuwe ontwikkelingen

Het kabinet heeft aangegeven dat het voortgezet onderwijs haar schooldeuren weer mag openen. We zijn blij dat we de leerlingen weer beperkt op school les kunnen geven. We houden rekening met de RIVM-richtlijnen. Onze school zal worden ingericht op basis van de 1,5 meter-voorwaarde.

Dinsdag 2 juni hebben de docenten nog een voorbereidingsdag, dan zijn er geen lessen.
De eerste lessen zullen starten op woensdag 3 juni. Over het rooster en de precieze invulling van de lessen ontvangt u op woensdag 27 mei een e-mail.

We kunnen alvast het volgende zeggen:

  • Er wordt een nieuw rooster gemaakt voor alle klassen;
  • De eerste les op school zal een les zijn met de mentor;
  • Leerlingen komen tot de zomervakantie elke week op twee of drie dagen één dagdeel (3x40 minuten) naar school;
  • De exacte tijden van de dagdelen worden nog bepaald, we gaan uit van drie dagdelen per dag;
  • De dagdelen beginnen en eindigen op verschillende momenten zodat de leerlingen zo gespreid mogelijk op school komen. Als voorbeeld: de ochtendles start voor sommige klassen om 08:10 uur, voor anderen om 08:20 uur en er zijn ook klassen die om 8:30 uur beginnen;
  • De 1,5 meter-afstandsregel betekent voor sommige klassen dat de klas in twee delen wordt gesplitst; Bijvoorbeeld klas 2GT4 zal worden gesplitst in 2GT4a en 2GT4b. Beide klassen krijgen een eigen rooster. In de e-mail van 27 mei leest u in welke groep uw kind zit;
  • Leerlingen komen zo veel mogelijk met eigen vervoer naar school;
  • Op de naleving van de RIVM-hygiëneregels zal intensief worden toegezien. Leerlingen met klachten die bij het coronavirus horen blijven thuis of worden bij vermoedens naar huis gestuurd;
  • Leerlingen die zelf kwetsbaar zijn qua gezondheid - of hun directe huisgenoten - wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met de mentor voor afstemming hoe zij het onderwijs gaan volgen.

Bovenstaande geeft een eerste indruk hoe de lessen zullen worden verzorgd. Volgende week zal vanuit het team van uw kind, het rooster worden gecommuniceerd.

Bekijk hier ons filmpje over terug naar school:

 

 

Hieronder geven we antwoord op veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met de mentor.

Veel voorkomende vragen over de corona-maatregelen en afstandsonderwijs


Is er les op De Meerwaarde?
Nee. Tot 3 juni is er geen les op De Meerwaarde.
Alleen voor leerlingen die niet alleen thuis kunnen zijn, waarvoor geen andere opvang geregeld kan worden en waarvan ouders werkzaam zijn in het vitale proces is er opvang. Uiteraard zijn deze leerlingen alleen welkom als ze volledig gezond zijn (geen keelpijn, hoesten, neusverkoudheid of koorts). Als uw kind last heeft van niezen, keelpijn, loopneus, (licht) hoesten, verhoging of koorts mag uw kind niet naar school. Uw kind moet dus ook bij lichte verkoudheidsklachten thuisblijven.

Hoe ziet dat afstandsonderwijs er precies uit?
Alle informatie over wat uw kind moet doen, is te vinden op de ELO (It’s Learning). Daar is per groep een pagina aangemaakt waar alle informatie voor uw kind komt te staan.
Meer informatie over hoe de ELO werkt, is te vinden in het MEERweten van 17 maart jl. 

Gaan de stages gewoon door?
De maatregelen die de minister voor Onderwijs op dinsdag 24 maart heeft afgekondigd voor het onderwijs, hebben ook consequenties voor de huidige en/of aankomende stage van de leerlingen.
Wat betreft de stages op De Meerwaarde hebben we besloten dat we het advies van het RIVM volgens en dat advies luidt:

Stages in het voortgezet onderwijs zijn niet verplicht. Bij de vrijwillige stages geldt het advies van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het advies is dan ook dringend om deze stages niet door te laten gaan. 

De stagebedrijven zijn ondertussen op de hoogte gebracht door de stagecoördinatoren van de verschillende afdelingen.

Voor leerlingen van het Praktijkonderwijs die een leerwerktraject/duaal contract hebben/volgen geldt een uitzondering. Hiervoor wordt individueel gekeken naar de mogelijkheden.

We kunnen ons voorstellen dat dit een teleurstellend besluit is voor veel leerlingen.

Voor de ontstane niet ingevulde stagedagen worden in de ELO vervangende opdrachten voor de verschillende vakken geplaatst, zodat de leerlingen wel aan de slag kunnen gaan met hun schoolwerk. 

Hoe ga ik als ouder om met de nieuwe thuissituatie?
Voor iedereen is deze situatie nieuw en dat vraagt om een nieuwe afstemming. Een nieuw dagritme, en het bijstellen van verwachtingen.
Klik hier voor tien tips in het omgaan met de nieuwe thuissituatie.
 

Wat kan ik als leerling doen als  thuis de spanningen oplopen?
Wat gaan de gevolgen van het coronavirus precies zijn? Hoe lang gaat het duren? Het is onzeker. Kinderen en ouders zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen. Zeker zonder afleiding door bijvoorbeeld sport en sociale activiteiten.
Zorg goed voor jezelf. Houd een dagritme aan, nu je niet naar school gaat. Sta op tijd op en plan tijd in voor studie en ontspanning. En praat er met iemand over als het thuis niet zo fijn gaat. wil je meer informatie bespreek dat met je mentor of klik hier.

 

Laatste informatie in onze nieuwsbrief

Lees hier de laatste info in onze nieuwsbrief MEERweten

We maken ook een VLOG van onze nieuwsbrieven, bekijk hem hier!


Afstandsleren

Klik hieronder voor meer informatie over: