Workshop: MBO Barneveld en de beroepspraktijk

Workshopleiders: Dieuwke de Jong, Matthijs Scheer en Johan Wilbrink

Download hier de Powerpoint:  Stakeholders Samen broeden januari 2018.pptxTijdens deze workshop is gestart met een presentatie over de huidige ontwikkelingen bij het MBO in Barneveld en over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Momenteel kunnen jongeren verschillende MBO-opleidingen volgen bij het MBO in Barneveld, dat door De Meerwaarde aangeboden wordt i.s.m. MBO Amersfoort en ROC A12.

Het betreft de opleidingen:

TechniekBBL
Zorg en WelzijnBOL

In ontwikkeling zijn de opleidingen:*

EconomieBOL
MechatronicaBOL

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Bron: CBS (17-8-2017)

 

Bron: CBS (17-8-2017)

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt:

 • 300.000 – 400.000 mbo-banen nodig komende 5 jaar (MBO Raad, 2017)

Oorzaken:

 • Demografische krimp
 • Maatschappelijke druk om havo/hbo te doen
 • In de regio Barneveld ook sprake va krapte

Uitdaging:
Hoe zorgen we met elkaar voor voldoende instroom in de beroepsopleidingen?

Samen met de deelnemers is nagedacht over het dreigende tekort aan beroepskrachten en besproken hoe we als bedrijven en scholen de handen ineen kunnen slaan, om samen deze uitdaging aan te gaan.

Centrale vragen waren:

 • Hoe kunnen het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar versterken t.a.v. de instroom van nieuwe medewerkers??
 • Wat is hiervoor nodig?
 • Wat zijn belemmeringen?
 • Wat hebben wij nu al te bieden voor generatie Z?

Resultaten van de gesprekken in de verschillende groepen:

 • Bedrijf in de school halen
 • Ouders betrekken
 • Maatwerk leveren
 • Praktijkvoorlichting geven
 • Jonge mensen aan het woord laten
 • Studenten ambassadeur
 • Integratie aanpak
 • Motivatie, interesse bij studenten aanboren
 • Samenwerken: bedrijf/ school/ student
 • Regisseur zijn van eigen opleiding
 • Potentie en toekomst zien in iedere leerling
 • Opleiden voor loopbaan
 • In primair onderwijs starten met bewustwording
 • Ontmoeting student/ school/ bedrijf
 • Gastlessen geven
 • Studenten een rol geven tijdens de stakeholdersbijeenkomst
 • Elkaar kennen en samen optrekken om instroom te vergroten
 • Inspireren, innoveren bij bedrijven en onderwijs
 • Netwerken met Generatie Z
 • Meer invloed op de overheid/ Inspectie uitoefenen

* medio 2018 niet meer van toepassing