Maatregelen rondom Corona virus

laatste update: 23 maart 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van donderdag 12 maart gaat de MBO locatie De Meerwaarde op de Zonnebloemstraat weer gedeeltelijk open. Studenten komen voor 1 lesdag per week naar school. Wij volgen daarmee de richtlijnen van het RIVM. 

Afspraken op school

Aandacht voor veiligheid en beperking van verspreiding van het Covid virus is uiterst belangrijk en daarbij is het belangrijk dat we daarin allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Laten we goed voor elkaar zorgen!
Daarom hebben we afspraken gemaakt. Onderstaand worden de belangrijkste genoemd:
  1. Iedereen blijft thuis of gaat naar huis bij klachten passend bij het coronavirus. Iedereen blijft ook thuis als er een quarantaineadvies geldt, bijvoorbeeld als een huisgenoot positief getest is op het coronavirus. 
  2. Iedereen houdt onderling 1,5 meter afstand.
  3. De opstelling van de klaslokalen voldoet aan de afstandsregel. Daarnaast kent de werkplek van de docent in ieder lokaal een 1,5 meter zone, waarbinnen studenten zich niet mogen bevinden.
  4. In ieder lokaal zal desinfectie materiaal aanwezig zijn voor zowel de docent als voor de student. Daarnaast is er schoonmaakmiddel aanwezig waarmee iedereen zijn werkplek (tafel) dient te reinigen, bij binnenkomst en bij het verlaten van het lokaal.
  5. Studenten mogen alleen in de pauze en met toestemming van de docent het lokaal verlaten. En volgen verdere instructies op van de conciërge en of docent.
  6. Studenten gaan in de pauzes naar buiten. 
  7. Tijdens de lesdag blijven de studenten bij het MBO gebouw, dit om te veel beweging in de omgeving te voorkomen.
  8. Ruimten worden continue geventileerd.
  9. Binnen het gebouw is gebruik van een mondkapje verplicht.

Informatie van Rijksoverheid i.v.m. besluit rondom corona

Klik hier om het gerelateerde nieuwsbericht van de rijksoverheid te openen.

 
Heb je vragen?
Neem contact op met je SLB-er of bel met De Meerwaarde via 0342-404777.