MEERweten - week 37 - 2019

09-09-2019

WEEK 37 - 10 september t/m 16 september 2019

WEEKOPENING

WIE BEN JE?  
     
  Een goede start gemaakt vorige week? Waarschijnlijk heb je je ook een paar keer voor moeten stellen. ‘Ik ben … ‘ Meestal zeg je dan je naam. Of je noemt er iets van je hobby of je sport bij: ‘Ik ben Lucas en ik zit op voetbal.’

We beginnen elke dag met een stukje uit de Bijbel. Maar wie is God eigenlijk? God stelt zichzelf ook voor, Hij noemt zich ‘IK BEN’. Gewoon zo: ‘IK BEN’. Hij bedoelt daarmee dat Hij er altijd is! Later stelt Jezus zichzelf ook voor. Hij gebruikt dezelfde naam ‘IK BEN’ en plakt er dan iets achteraan. Deze week gaan we luisteren naar 5 van deze namen van Jezus, waarin Hij zich aan jullie voorstelt.

 
 

MAANDAG 9 SEPTEMBER

Ik ben het Licht voor de wereld

Johannes 8:12

DINSDAG 10 SEPTEMBER

Ik ben de goede Herder

Johannes 10:14-15

WOENSDAG 11 SEPTEMBER

Ik ben de Opstanding en het Leven

Johannes 11:25-26

DONDERDAG 12 SEPTEMBER

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Johannes 14:5-6

VRIJDAG 13 SEPTEMBER

Ik ben de ware Wijnstok

Johannes 15:5

 

 

AGENDA

 
 

dinsdag 10 september
Voorlichtingsavond dyslexie klas 1 VMBO

dinsdag 10 september
Infoavond klas 3

dinsdag 10 september
Kennismakingsgesprekken ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 3 Z&W

dinsdag 10 september
Excursie leerlingen Groen naar Groen Techniek Holland + bedrijven

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

SAMEN BOUWEN AAN DE ONTWIKKELING VAN TALENT!  
     
  We zijn vorige week het nieuwe schooljaar begonnen. Allereerst een bijzonder welkom aan alle nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Starten op een nieuwe school kan best een hele overgang zijn.

Voor de zomervakantie was je kind nog één van de leerlingen uit groep 8 en daarmee zwaar ervaringsdeskundige. Een soort van ‘senior’ op haar of zijn eigen basisschool. Na de zomervakantie komt zij of hij op De Meerwaarde. Een nieuwe, veel grotere school. Dat kan natuurlijk best spannend zijn. Dat is echt niet raar. Zo anders allemaal. Nieuwe route, nieuw gebouw, nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten, nieuwe vakken, nieuwe gebruiken. Van ‘oudste groep’ naar ‘jongste’. Wat kun je je dan opeens klein voelen. Al met al is het echt een nieuwe fase in de ontwikkeling. Maar we zetter er vol op in om ze snel te laten wennen, deze nieuwbakken kinderen die opeens jongeren zijn geworden. Te werken aan zelfvertrouwen, weg-wijsheid. We zetten in op contact onderling, contact met het nieuwe docententeam, alles goed en op tijd weten te vinden, een heel welkomstprogramma.

Ook voor nieuwe ouder(s)/verzorger(s)kan het gelden dat het best even ontdekken en wennen is. Als er geen oudere broer of zus op De Meerwaarde zit of heeft gezeten geldt dat zeker. Hoe gaat het eigenlijk precies als je eerste kind naar het voortgezet onderwijs gaat? Dan geldt mogelijk ook voor u als ouder(s) of verzorger(s): nieuw, anders, ontdekken, wennen. En ook dat kan best spannend zijn, het gaat toch om jouw kind: hoe zal het met haar of hem gaan op De Meerwaarde? Niet iedereen heeft zelf ook even positieve ervaringen gehad met school vroeger. En voor iedere ouder met het eerste kind op het voortgezet onderwijs komt opeens de vraag aan de orde: wat wordt van mij als ouder/verzorger verwacht?
Daar komen we zo op. Nu eerst naar de nieuwe leerlingen. Het was echt een kennismakingsweek vorige week voor hen. Je kon het gewoon zien. Die typische onwennigheid hier en daar, op het plein, in de gangen, hier en daar leerlingen op zoek. En wat fijn om dan te zien dat ze worden aangesproken, door iedereen eigenlijk, conciërges, surveillanten, docenten. Ik kwam er zelf ook drie tegen. Op de eerste verdieping. “Meneer, we zijn op zoek naar het Leesplein, maar we hebben een rondje gelopen en het is er niet meer lijkt het wel.” “Het gaat niet helpen als je hier op de eerste verdieping rond blijft lopen jongens, weten jullie nog dat het Leesplein bij de ingang was? Ik weet niet hoe het bij jullie thuis is – dikke knipoog – maar op De Meerwaarde is de entree niet op de eerste verdieping, ik zou die deur daar naar beneden eens proberen, ga ik ook heen, loop maar eens mee.“ Lachend stommelen we samen de trap af. Zij met die herkenbare huppelende tred van nieuwe leerlingen.

Het zal allemaal voor de meeste leerlingen snel de gewoonste zaak van de wereld worden. Daar willen we met elkaar op De Meerwaarde dan ook allemaal ons best voor doen. We vinden het voor de ontwikkeling belangrijk dat het op De Meerwaarde veilig voelt, dat kinderen zich gezien weten, niet alleen nu bij het welkom, maar de hele schoolperiode, dat ze weten: het is fijn dat je er bent! Weet dat we geloven in elk talent, ook dat van jou.

Voor nieuwe ouder(s) en verzorger(s) geldt wat ons betreft eigenlijk hetzelfde als voor de leerlingen. We willen ook u zo snel mogelijk leren kennen. U bent als ouder of verzorger heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw (pleeg)kind. Dus als er kennismakingsbijeenkomsten zijn en straks reguliere ouderavonden: weet u meer dan welkom. Uw belangstelling en komst is echt belangrijk. Allereerst voor de ontwikkeling van uw eigen (pleeg)kind. Alle onderzoeken wijzen dat uit. En ook voor het contact met de school. Om kennis te maken met andere ouder(s) of verzorger(s) ook. Met elkaar kunnen we veel meer dan allemaal apart als het gaat om ontwikkeling van onze jongeren. Bovendien kunnen we van elkaar leren. Als dat ons gezamenlijk uitgangspunt is, dan kunnen we ook positief met elkaar aan de slag. Want hebt u vragen of opmerkingen, weet u dingen niet, of wilt u iets aan de orde stellen, aarzel niet om het met ons te delen.

Hoewel ik me als eerste op de nieuwe ouder(s)/verzorger(s) richt, betrek ik ook graag alle andere ouder(s) en verzorger(s) in dit hartelijke welkom. Misschien niet nieuw op school, maar wel weer een volgend jaar. En daarbij kan elk jaar zijn nieuwe dingen hebben. De overstap van onderbouw naar bovenbouw. De keuze voor een bepaald profiel. Een nieuw jaar in het praktijkonderwijs. Ook u allemaal weer hartelijk welkom!

Boven dit stukje staat ‘samen bouwen aan de ontwikkeling van talent’. En daar zijn we vanuit De Meerwaarde breed mee bezig. Ook in de samenwerking. Hoe mooi was het daarom om ook de aftrap van het nieuwe BTO-team (waar ook docenten van De Meerwaarde deel van uitmaken) mee te maken. En een drukbezochte open avond vorige week ook de start van BTO (Barneveldse Techniekopleiding) aan de Gildeweg mee te maken. Een prachtig nieuwe kans voor de ontwikkeling van techniekleerlingen in Barneveld! Ik mocht daar in de nieuw ingericht techniekhal spreken met een tweetal oud-leerlingen (net voor de zomervakantie hun diploma in ontvangst genomen). Ze hadden glimmende ogen bij de resultaten van dit nieuwe beroepstaakgerichte onderwijsconcept. Ze hadden net in de nieuw ingerichte bedrijfshal de eerste indrukken gekregen hoe praktijk en theorie vanuit een gezamenlijke ontwikkeling van onderwijs en bedrijven praktisch vorm hadden gekregen. Ik vroeg hen: ‘Nou mannen, was het wat?”. “Best”, zeiden ze, “Best goed meneer, volgende week mogen we beginnen”. “Succes jongens” zei ik, “hoorde ik nou ‘mogen we beginnen’?” Volgens mij hebben jullie er zin! Top, maak er wat moois van samen.”

Ik sprak ook enkele ouders. Niet voor iedereen bleek het helemaal duidelijk dat BTO in samenwerking met MBO Amersfoort, het Hoornbeeck College en MBO locatie De Meerwaarde echt opleidt tot een regulier MBO-diploma voor metaal, electro-, installatietechniek of mechatronica. Dat is echt de basis, maar er is meer. Wilt u daarom als ouder/verzorger van een technische leerling in leerjaar 3 of 4 meer weten? Minimaal de moeite waard om even kennis van te nemen. Vraag ons er naar of kijk even op https://btobarneveld.nl/

Tenslotte, we willen dit jaar ook verdere voorbereidingen treffen voor het vervangen van de tijdelijke huisvesting aan de Rietberglaan met aanvullende nieuwbouw. Daarover vast later meer. In deze nieuwsbrief houden we u graag zoveel mogelijk op de hoogte. Dus wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de klassen of meer weten van ontwikkelingen breder op school? We houden u graag op de hoogte met MEERweten!
Ik wens ons allemaal een opbouwend schooljaar!

Bert Brand, voorzitter College van Bestuur

 
 

EEN ZOON VOOR MENEER KERSBERGEN  
     
  Bij de familie Kersbergen is een zoon geboren.

“God geeft leven, kwetsbaar leven naar Zijn beeld gevormd.
Hij bedacht jou en Hij heeft je toevertrouwd aan ons”.

Dat is op het geboortekaartje van Hidde te lezen. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en kleine broertje.

We wensen jullie een fijne tijd en Gods zegen toe.

 
 

JUBILEA  
     
  Mevrouw E. Versteeg
Op 29 augustus was mw. Versteeg 25 jaar in dienst van het bestuur en 25 jaar werkzaam in het onderwijs.

Wat een prachtig jubileum! Al deze jaren heeft mw. Versteeg haar kwaliteiten en talenten ingezet om jongeren te onderwijzen. Mw. Versteeg is voor De Meerwaarde een betrouwbare, en zorgvuldige medewerker. En draagt de jongeren een warm hart toe! Vol enthousiasme en betrokkenheid zet zij zich in voor de jongeren in het onderwijs, eerst bij het VMBO en de laatste jaren binnen de MBO-locatie.
Mw. Versteeg begon haar loopbaan binnen het voortgezet onderwijs bij het Groen van Prinstercollege en na de fusie bij VMBO De Meerwaarde. En drie jaar geleden is de overstap gemaakt naar de MBO-locatie van De Meerwaarde. Mw. Versteeg heeft met gedrevenheid en nauwkeurigheid de vakken Nederlands en Rekenen binnen de MBO-locatie helder neergezet. Binnen de organisatie heeft zij haar kwaliteiten ook als keiwijzercoach ingezet en vele collega’s mogen coachen bij het lesgeven. Hoe mooi is dat! We hopen nog vele jaren met mw. Versteeg te mogen samenwerken en wensen haar een mooie en gezegende toekomst toe op De Meerwaarde.


Meneer Van de Bruinhorst
Op 29 augustus was meneer Van de Bruinhorst 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Meneer Van de Bruinhorst is begonnen als metaaldocent maar heeft zich daarna ook het vak installatietechniek eigen gemaakt. De afdeling installatietechniek heeft hij opgebouwd en vormgegeven binnen onze school. Hij is zowel op het VMBO als ook op het MBO actief. We kennen hem als een zeer gedreven en betrokken persoon met veel inzet. We hopen nog vele jaren met meneer Van de Bruinhorst te mogen samenwerken en wensen hem Gods zegen toe voor de toekomst.

 
 

EVEN VOORSTELLEN: GEURT BOON  
     
  Bij mijn oriëntatie op de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht bij De Meerwaarde`, zag ik “Geloof in elk talent” op de website staan. Dat sprak me bijzonder aan. Als je, zoals ik, ruim 38 jaar bij de Rabobank, hebt gewerkt, waarvan 25 jaar in verschillende directiefuncties, dan weet je hoe belangrijk het is om te beseffen dat werkelijk iedereen talenten heeft. Als je daar als school naar op zoek gaat, daarin gelooft en als school vanuit je christelijk waarden daaraan wilt werken, dan kun je verschil maken.

Ik ben blij dat ik na een stevige sollicitatieprocedure door de Raad van Toezicht per 1 september ben benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Ik zie er naar uit om mijn steentje bij te dragen. Vanuit mijn rol als directielid bij de Rabobank heb ik natuurlijk met heel veel bedrijven aan tafel gezeten. De vraag naar goed geschoold personeel kwam daar regelmatig op tafel. Medewerkers die vraaggericht zijn opgeleid en zich verder willen ontwikkelen, dat is waar behoefte aan is. Hoe mooi is het dan om te ontdekken dat De Meerwaarde de laatste jaren deze ontwikkelingen al heeft onderkend en erop heeft geanticipeerd. Ontwikkelingsgericht naar leerlingen en medewerkers en ook “(maatschappelijk) ondernemend” richting bedrijven en instellingen. En dat geldt voor PrO, VMBO en MBO. De start van het BTO is daarbij wat mij betreft ook echt een aansprekend voorbeeld. Aan deze ontwikkeling lever ik vanuit mijn nieuwe rol als voorzitter van de Raad van Toezicht graag een bijdrage.

Wie ben ik dan verder? Ik heet Geurt Boon en ben geboren en getogen in het mooie dorp Lunteren. Ik woon nu net even buiten het dorp Ederveen met mijn vrouw Annie. We hebben samen 4 kinderen, die allemaal de deur uit zijn en we hebben ook al 7 (misschien bij het verschijnen van dit artikel al 8) kleinkinderen, waar we reuze blij en dankbaar voor zijn en echt van kunnen genieten. Zoals aangegeven, heb ik bij de Rabobank gewerkt en binnen de bank heb ik in al die jaren bijna alle denkbare functies gehad. De laatste jaren was ik directievoorzitter van de Rabobank Gelderse Vallei in Barneveld. Het hele gebied waar vandaan jongeren naar De Meerwaarde komen is me bekend. In dit gebied heb ik niet alleen een groot netwerk opgebouwd bij bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar omdat we hier altijd hebben gewoond ook een groot sociaal netwerk.

Mijn eerste kennismaking met de school was toen wij toentertijd een schoolkeuze moesten maken voor onze zoon. Wij bezochten onder andere ook de Christiaan Huygensschool in Barneveld (één van de fusiescholen waar De Meerwaarde uit is voortgekomen). Niet alleen een mooie technische school, maar ook het christelijk karakter van de school was in de onderwijsbenadering merkbaar. Hoe daar zichtbaar en voelbaar mee werd omgegaan gaf voor ons toen de doorslag. Zelf zijn we kerkelijk actief in de Hervormde Gemeente van Ederveen. Ook nu herken ik dat het christelijk karakter zichtbaar en voelbaar is binnen de school. Daarbij vind ik dat De Meerwaarde een mooie balans heeft gevonden door die christelijke identiteit duidelijk vorm te geven, juist in combinatie met een open toelatingsbeleid voor jongeren en respect voor ieders geloofsovertuiging.

Ik hoop dan ook van harte dat ik met de talenten die ik heb gekregen een bijdrage mag leveren aan de doelstellingen van “De Meerwaarde” en zie er naar uit om te beginnen.

Geurt Boon,
voorzitter Raad van Toezicht

 
 

CONTACTAVONDEN  
     
  Woensdag 9 oktober contactavond ouder(s)/verzorger(s) klas 1
Op woensdag 9 oktober 2019 is er een contactavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 VMBO. Een goed moment om elkaar te ontmoeten.
Wij vinden het belangrijk om u als ouder(s)/verzorger(s) op een goede manier te betrekken bij de schoolgang van uw zoon of dochter. Op het gebied van onderwijs en
opvoeding zijn er veel onderwerpen die we samen met u belangrijk vinden.

We willen graag met u nadenken over onderwerpen zoals ‘Sociale Vaardigheden’, ‘Pubergedrag’, ‘Social Media’ en ‘Geloofsopvoeding, hoe doe je dat in deze tijd?’.
U kunt daarvoor een voorlichting naar keuze bijwonen. Daarnaast is er mentortijd waar u samen met de mentor en andere ouder(s)/verzorger(s) van klasgenoten terugkijkt op de eerste schoolweken. Binnenkort krijgt u meer informatie over de aanmelding en over de rest van de avond.

Zet u deze avond alvast in uw agenda? Woensdag 9 oktober inloop v.a. 19.00 uur, start 19.15 uur tot ± 21.00 uur.

De avond is niet bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit PrO en de schakelklas. Zij hebben op een ander moment een contactavond.


Woensdag 16 oktober 2019 contactavond ouder(s)/verzorger(s) klas 2
Op woensdag 16 oktober 2019 is er een contactavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van klas 2 VMBO. Deze avond bestaat uit twee delen. Wij willen stilstaan bij Social Media en er is mentortijd.

Het lijkt soms alsof leerlingen niet meer zonder social media kunnen. Hoe gaan we hier goed mee om? Welke rol hebben wij als opvoeders hierin? Er komt een deskundige op dit gebied voorlichting geven.

Daarna is er mentortijd, waar u samen met de mentor van uw kind en de ouder(s)/verzorger(s) van andere leerlingen kunt bijpraten.

Zet u deze avond alvast in uw agenda? Woensdag 16 oktober inloop v.a. 18.30 uur, start 18.45 uur tot ± 21.00 uur.

 
 

STARTGESPREKKEN 4GT  
     
  De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van leerjaar 4GT zijn via een persoonlijke brief uitgenodigd voor een startgesprek.

De data waarop de stargesprekken plaatsvinden zijn:
• Dinsdagmiddag 10 september vanaf 14.15 uur;
• Dinsdagmiddag 24 september vanaf 14.15 uur;
• Dinsdagavond 1 oktober van 18.30 uur.

Zowel op dinsdag 10 september als ook op dinsdag 24 september zijn momenten ingepland waarop een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voorlichting wordt gegeven.

Dinsdagavond 1 oktober is de PTA voorlichting om 19.15 uur.
Tijdens het startgesprek, waarbij de ouder, de mentor en de leerling aanwezig zijn, zullen onderwerpen als keuzes, toekomst, loopbaancompetenties, werkhouding en inzet tijdens het examen jaar aan de orde komen. Aan de hand van een toegezonden vragenlijst is dit gesprek thuis voorbereid.

Het startgesprek is een goed uitgangspunt om het leer en ontwikkelproces van de leerlingen in de examenklas optimaal te laten verlopen. Ook kunnen er goede afspraken gemaakt worden en verwachtingen uitgesproken worden.

Het team 4GT kijkt uit naar goede en mooie gesprekken met hun leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).

 
 

JONGERENRAAD BARNEVELD  
     
  Weet je dat we in Barneveld een Jongerenraad hebben? Deze Jongerenraad brengt de mening van jongeren in Barneveld in kaart én is een officieel adviesorgaan voor het college van Burgemeester & Wethouders.

De Jongerenraad bestaat uit Barneveldse jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. Graag willen enkele leden van deze Jongerenraad in contact komen met leerlingen van leerjaar 3 en 4 van De Meerwaarde en hen meer vertellen over deze Jongerenraad.

Op maandag 16 september a.s. om 11.00 uur staan vertegenwoordigers van de Jongerenraad Barneveld met een stand in de groene aula!

 
 

CULTURELE KUNSTZINNIGE VORMING….EEN VAK IN ACTIE!  
     
  Een nieuw CKV jaar is weer van start gegaan! Voor de leerlingen van klas 3 betekent dit dat zij een half jaar lang CKV op het lesrooster hebben staan. Een periode vol ontdekken, workshops en creatieve activiteiten m.b.t. muziek, film, fotografie én andere culturele en kunstzinnige dingen ligt op de leerlingen te wachten!

We gaan er weer een leuke en interessante tijd van maken, mede omdat de leerlingen daar zelf ook aan mee kunnen werken. Voor de 1e groep leerlingen wordt er nl van ze verwacht dat ze vóór 1 december 2019 een concert, museum, muziekuitvoering, toneelstuk, musical, dansvoorstelling,…gaan bezoeken. Ouder(s)/verzorger(s) van betreffende leerlingen ontvangen hier deze week een e-mail over. Tijdens de CKV lessen en via het MEERweten zullen wij de leerlingen tips geven om ze op weg te helpen. Wij wensen de leerlingen heel veel succes en plezier met het plannen en ondernemen van hun culturele activiteiten!!

Tips:

 • 13 september Popronde in Apeldoorn / 19 oktober Popronde Amersfoort
  talentvolle artiesten zijn op bijzondere locaties te zien en te horen.
  Vanaf 16.00 uur. Gratis toegang!
 • 13/14 september ‘into the woods’ festival,
  openluchttheater Amersfoort vanaf 12.00 uur
 • 14/15 september Open Monumentendag
  bijvoorbeeld: Radio Kootwijk, 11.00 - 16.00 uur (gratis toegang)
 • t/m 2 november Zandsculpturenfestival Garderen
 
 

LEESPLEIN  

     
  NIEUWE SOFTWARE

We zijn het nieuwe schooljaar begonnen met andere software voor de schoolbibliotheek: Aura online.

Voor iedereen is het even wennen; het lenen van de boeken gaat nu niet meer met een pasje, maar met de app ‘Aura Library’. Deze is gratis te downloaden op mobiel of tablet. Velen hebben de app al gedownload, in 3 dagen tijd stond de teller al op 400! Voordeel van de app is dat je altijd en overal kunt zoeken in de catalogus (welke boeken zijn er), je kunt zien wat je geleend hebt en wat de inleverdatum is, je kunt met 1 druk op de knop verlengen. En je krijgt een melding als je bijna je boeken moet inleveren (3 dagen van tevoren). Zorg dan wel dat je bij de app het ontvangen van meldingen toestaat in de instellingen.

Bent u nieuwsgierig hoe het eruit ziet en werkt? Kijk even mee op de mobiel van uw kind. Dan weet u ook dat ze vanaf nu geen smoesjes meer hoeven te hebben dat ze een boek vergeten zijn in te leveren….J
Is een boek te laat dan kost dit 0,10 cent per schooldag, weekenden en vakanties worden niet meegerekend.

Bij het gebruik van Aura hebben we nu ook een eigen website waarop o.a. gezocht kan worden in de catalogus, op thema, achtergrondinformatie over boeken en schrijvers, links naar handige websites en ‘Mijn Auraspace’ (hier kun je ook je uitleningen bekijken, verlengen etc.) Neem eens een kijkje op de site: https://demeerwaarde.auralibrary.nl/auraicx.aspx

Voor wat betreft de software, is de samenwerking met de bibliotheek Barneveld opgezegd. De leerlingen uit het 2e – 4e leerjaar die voorheen met het bibliotheekpasje op school en in de bibliotheek boeken konden lenen, staan nog wel in de uitleenadministratie van de bibliotheek. Met een handtekening van de ouder/verzorger kunnen ze daar met het pasje weer boeken lenen. Is uw kind het pasje kwijt of staan ze niet meer als lid in het systeem, weet dan dat het lidmaatschap bij de meeste bibliotheken voor jongeren t/m 17 jaar altijd gratis is!

Voor wat betreft de leesbevordering en activiteiten zetten we de samenwerking met de bibliotheek voort. Lezen blijft belangrijk en het plezier van lezen komt bij ons op de eerste plaats. Activiteiten kunnen hieraan bijdragen en daarom is het van belang om het contact met de bibliotheek warm te houden.

We hopen dat het gebruik van Aura tot nog meer uitleningen, lezen en plezier leidt!
Mocht u naar aanleiding van dit bericht een vraag hebben, stuur dan een mailtje naar: e.niewold@demeerwaarde.nl

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

SPORT EN SPEL INTRODUCTIE 2GT  
     
  Afgelopen dinsdag begonnen we de dag op school met leuke opdrachten. Om 10.00 uur vervolgden we het programma op de Koewei. Gezellig spelletjes en sport met als doel samenwerken. De leerlingen van 2GT zetten hun beste beentje voor en iedereen was enthousiast.

Een leuke start van dit nieuwe schooljaar en petje af voor de gymdocenten die alles weer piekfijn voor elkaar hadden!

 
 

INTRODUCTIE 4GT  
     
  Afgelopen week is 4GT gestart met een introductieprogramma. Op de dinsdag zijn onze leerlingen naar Kanoboerderij Berg gefietst in Leusden.

Daar lagen voor onze leerlingen de kano’s klaar om te gaan kanoën in het Valleikanaal. Het was een mooi begin van het nieuwe schooljaar.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl