Afstandsonderwijs Praktijkonderwijs

Voor het onderwijsaanbod van PRO zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De weektaak wordt door de mentor wekelijks via mail aan u en de leerlingen gestuurd.
  • De mentor heeft wekelijks contact met leerling en/of u.
  • Alle stagedagen komen te vervallen.
  • Kijk op het rooster wat hierboven staat, daarin kunt u lezen wanneer uw zoon/dochter op school kan komen om zijn/haar schoolspullen op te halen.
  • De schoolboeken en werkboeken zijn nodig om te kunnen werken aan de weektaak.
  • Over de adviesgesprekken schakelklas wordt u later geïnformeerd.