De Meerwaarde vacatures

Docent Nederlands BTO

Ingangsdatum: 1 februari 2020
Aantal uur: 0,2 fte
Bevoegdheid: Nederlands 2e gr.
Schaal: LB, LC of LD
Reageren uiterlijk voor: 28 februari 2020*

Per 1 januari  2020 zijn we op zoek naar een docent Nederlands voor het BTO (Barnevelds Techniek Onderwijs).

lesdag: maandag en dinsdag, evt.  in combinatie met docent Burgerschap voor 2 klokuren op maandag.

De Meerwaarde is een prachtige school waar je volop de kans krijgt je verder te ontwikkelen. Ook hebben we goede arbeidsvoorwaarden zoals een collectieve arbeidsongeschiktheid- en ziektekostenverzekering. Iedere medewerker ontvangt een iPad en de studiekosten om een bevoegdheid te behalen, worden betaald door De Meerwaarde. Er heerst een positieve teamgeest en nieuwe collega's worden goed ingewerkt en begeleid. Nieuwe medewerkers bieden wij passende begeleiding. De introductieperiode is maatwerk. Voor docenten bestaat deze bijvoorbeeld uit een introductiedag, (beeld)coaching, training 'de zes rollen van de leraar' en intervisie. Bij elke medewerker kijken we wat er nodig is, zodat hij/zij zich snel thuis voelt op onze school.

Werken op De Meerwaarde betekent werken vanuit Christelijke waarden, zoals verwoord in de samenvatting van het identiteitsbeleid van De Meerwaarde. Om een geloofwaardig beeld te laten zien willen we dat medewerkers zich in woord en daad bewust zijn van hun rol als identificatie- en voorbeeldfiguren voor de leerlingen. We vinden het dan ook belangrijk dat zij pedagogisch en didactisch in overeenstemming met de Bijbelse visie handelen. Van medewerkers wordt daarom gevraagd dat zij instemmen met de grondslag van de school en ook meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk, geloofsgemeenschap of gemeente. Bij de wervings- en selectiegesprekken wordt, naast geschiktheid voor de functie, geselecteerd op medewerkers die passen bij de identeit van de school.

Benoeming als LC of LD docent is mogelijk, mits wordt voldaan aan de criteria die De Meerwaarde hiervoor stelt.
Klik hier voor de functiebeschrijving van docent LB.

Ben jij zo’n talent en durf je de uitdaging aan? Laat dan snel wat van je horen.

Wij nodigen je uit om online te solliciteren door dit sollicitatieformulier in te vullen.
* Deze vacature blijft van kracht tot er een benoeming heeft plaats gevonden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.