Team OSB

Het team van het Onderwijs Service Bureau is werkzaam op diverse deelgebieden. In het onderstaande overzicht staat wie waarvoor verantwoordelijk is. In de uitvoering van het werk zijn ongeveer 45 mensen betrokken. Voor meer informatie over de diensten van het OSB, zie de dienstenlijst.

 

Taak / deelgebied Functie Contactpersonen
Hoofd OSB   Klaas ter Veen
Welzijn Ondersteuningscoördinatoren Jannet van Bentum (bovenbouw)
    Teunie Morren (onderbouw)
    Jeannette Pietersen (PrO)
Toelating Contactpersonen Wim Ruitenbeek
    Corry van Voorthuizen
    Niek Aikema
Leren Onderwijskundigen Ans ter Haar
  Remediale hulp Gerdien Kluvers
  Dyslexie Arie Korevaar
    Mieke Vroombout
  Dyscalculie Marieke Vroegindeweij-Blok
Loopbaan Decanen Gerrit Koerhuis (bovenbouw)
    Mirjam Bakker (onderbouw)
School Maatschappelijk Werk   Marinka Brandwijk
Orthopedagoog   Inge Scheer
Pluspunt en Passend Onderwijs   Anton Mulderij
Secretariële ondersteuning   Stephanie Dorenbos
    Willeke Kuijt
    Jolanda Prins