Doorontwikkeling MBO in Barneveld 
in samenwerking met het bedrijfsleven

Download de POWERPOINT >

Per 1 augustus 2016 is een grote verandering ingevoerd in de kwalificatiestructuur van het MBO: minder opleidingen, met daarnaast de invoering van keuzedelen. Dit om snel actuele opleidingen voor en met het bedrijfsleven te realiseren. Inspelen op nieuwe innovaties is belangrijk.

Tijdens de workshop hebben we de vorming van binnenringen met elkaar besproken. Vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen gaven aan daar deel vanuit te willen maken. Op dit moment zijn de binnenringen Techniek, Zorg & Welzijn zo goed als rond.
Een aantal bedrijven heeft aangegeven daar verder contact over te willen hebben. De komende tijd zal dat ook daadwerkelijk gaan gebeuren.

Met elkaar hebben we de volgende uitdagingen verkend:

  1. Op welke wijze wilt u als bedrijfsleven bijdragen aan de ontwikkeling van MBO locatie De Meerwaarde?
  2. Wat verwacht u van het MBO onderwijs in Barneveld?
  3. Op welk terrein zou u zich willen inzetten voor de ontwikkeling van het MBO. Wat wilt u halen en brengen?

U heeft ons erg geholpen. Veel antwoorden waren op de flaps te vinden. U vindt het van belang dat leerlingen in Barneveld naar een MBO-opleiding kunnen. Bedrijven en instellingen staan achter deze ontwikkeling en willen daar een bijdrage aan leveren. Ook geeft u aan dat de vraag naar jongeren die in uw bedrijven en instellingen willen werken erg groot is en stages voor zowel leerlingen als docenten belangrijk zijn voor het leerproces.

Als workshopleiders zijn we erg tevreden met de opbrengst. Op dit moment zijn we bezig de opbrengsten verder in kaart te brengen en mee te nemen in de ontwikkeling van MBO in Barneveld.

Dieuwke de Jong 06 12343480