MEERweten - week 10 - 2019

04-03-2019

WEEK 10 - 5 maart t/m 11 maart 2019

WEEKOPENING

SYMBOLEN  
     
  Deze week denken we na over symbolen die te maken hebben met het Christelijk geloof.

Veel van deze symbolen zijn al vrij oud. Ze hebben te maken met een woord, tekst of boodschap uit de Bijbel. Je kunt de symbolen overal terugvinden: in of op kerken, scholen, gebouwen, auto’s, boeken, . . . enz.

Wat betekenen deze symbolen en waar komen ze eigenlijk vandaan? We kijken naar 5 (redelijk) bekende symbolen.

 
 

MAANDAG 4 MAART

Alfa & Omega

Openbaringen 22: 13

DINSDAG 5 MAART

Ichtus

Markus 1: 1

WOENSDAG 6 MAART

Kruis

1 Korinthe 1: 18

DONDERDAG 7 MAART

PX>Chi Rho

Johannes 1: 40-41

VRIJDAG 8 MAART

Geloof, hoop & liefde

1 Thessalonicenzen 1: 2-4

 

 

AGENDA

 
 

Vrijdag 8 maart
Paardenwedstrijden

Zaterdag 9 maart
Paardenwedstrijden

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

GALA 2019  
     
  Donderdag 23 mei a.s. kun jij in je mooiste jurk met je fantastische kapsel of in je strakke pak en je glimmende schoenen gaan ‘shinen’ op De Meerwaarde.

Op die dag zal HET GALA zijn, een feestje voor àlle vierde klassers!

Vanaf 17.00 uur ligt de rode loper uit en staan we klaar om jullie in de meest bijzondere voertuigen te ontvangen. Jij komt toch ook?

Houd MEERweten en Facebook in de gaten.

 
 

OPEN HUIS MBO  
     
  Op zoek naar een beroepsopleiding...
Kom dan donderdag 14 maart van 18.00 – 21.00 uur naar het Open Huis van de MBO locatie De Meerwaarde in Barneveld.

Beroepenvoorlichting over opleidingen in de Techniek en Dienstverlening. En wilt u meer informatie over het BTO, de Barneveldse Techniek Opleiding, kom dan ook zeker langs! Er is deze avond een stand aanwezig waar u informatie kunt krijgen over dit geweldige nieuwe onderwijsconcept .

Nieuwsgierig geworden....

Kom langs bij de MBO-locatie, Zonnebloemstraat 25 in Barneveld

 
 

BARNEVELDSE TECHNIEK OPLEIDING (BTO)  
     
  De Meerwaarde is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO). Samen met de Gemeente Barneveld, de twee betrokken mbo-scholen, MBO Amersfoort en het Hoornbeeck College en een aantal techniekbedrijven heeft De Meerwaarde vanaf oktober 2018 tot half januari 2019 de kansen verkend om tot een nauwere afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt te komen.

In januari jl. was er reeds groen licht. Betrokken partijen constateerden dat er prachtige kansen liggen voor MBO-studenten, voor bedrijven en voor een toekomstgerichte aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven in Barneveld. Vervolgens is vanuit een aantal technische bedrijven het initiatief genomen om BTO, een coöperatie van bedrijven met een gezamenlijk praktijkcentrum, te presenteren aan bedrijven. Het samenwerkingsverband wil met dit nieuwe initiatief meer Barneveldse jongeren in het Voortgezet Onderwijs interesseren voor de technische profielen, om uiteindelijk meer en nog moderner opgeleid technisch personeel te laten uitstromen vanuit het MBO in de Barneveldse bedrijven.

De Meerwaarde is enthousiast over het BTO-concept omdat hierbij het praktijkleren voor techniektalenten centraal staat en dit alles in een moderne leeromgeving plaatsvindt. Vanuit de huidige praktijk merken we hoe belangrijk dat is voor de motivatie van studenten. Ook vanuit onze nauwe samenwerkingen met de bedrijven en te verwachten innovaties binnen deze gebieden dragen we dit nieuwe concept een warm hart toe.

Kortom: mooie kansen voor de jongeren die interesse hebben in de techniekopleidingen metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek en mechatronica. Voor De Meerwaarde is belangrijk dat de bedrijven zorgen voor een modern praktijkcentrum met een up-to-date inrichting én praktijkinstructeurs en dat de genoemde onderwijspartijen verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijsprogramma en de examinering.

Momenteel wordt er een nieuw onderwijsprogramma ontwikkeld voor deze opleidingen, vanuit het nieuwe concept van praktijkleren, waarbij in twee dagen theorie en praktijk worden gecombineerd. Zo denken we een combinatie te kunnen bieden die tamelijk uniek is; een samenwerking die steeds kan inspelen op nieuwe innovaties op de arbeidsmarkt en bovendien ook nog eens start met een breder opleidingsaanbod, namelijk met de voor Barneveld nieuwe BBL-opleiding mechatronica. Het is de bedoeling dat onze bestaande BBL-opleidingen metaal-, elektro- en installatietechniek vanaf schooljaar 2019-2020 worden opgenomen in het nieuwe werk- en leerconcept BTO.

De bouwopleidingen vallen niet onder het BTO concept en daarom verandert er qua onderwijsprogramma voor de BBL-bouwopleidingen komend schooljaar niets. We realiseren ons dat de ontwikkelingen snel zijn gegaan. Daarom zijn onze PIE-leerlingen enkele weken geleden uitgenodigd om op woensdag 6 februari jl. het open huis van MBO-locatie De Meerwaarde te bezoeken, waar gelukkig veel belangstellenden op af kwamen. Hetzelfde geldt voor de spreekavond op 20 februari jl. waar docenten, teamleiders en enkele ondernemers van BTO aanwezig waren om belangstellende jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s) te informeren.

We willen graag investeren in duidelijke informatie over het nieuwe werk-leerconcept. Daarom nodigen we leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die belangstelling hebben voor de BTO-opleidingen metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek en mechatronica uit voor het Open Huis van MBO-locatie De Meerwaarde, waar BTO opnieuw gepresenteerd zal worden.


Open huis MBO locatie De Meerwaarde - Zonnebloemstraat 25 - Barneveld
Donderdag 14 maart a.s. van 18.00-21.00 uur

 
 

CIJFERLIJSTEN VMBO LEERJAAR 1 EN 2 - SPREEKAVOND  
     
  De tweede cijferperiode zit erop. Volgende week vinden de cijferbesprekingen plaats.

Op vrijdag 8 maart a.s. worden de cijferlijsten uitgereikt. U ontvangt op vrijdag 8 maart per e-mail een uitnodiging voor de spreekavond van woensdag 20 maart a.s. Hiervoor moet u zich digitaal aanmelden, vóór dinsdag 12 maart 17.00 uur! Instructies hiervoor vindt u in de betreffende e-mail.

Uiterlijk maandag 18 maart worden de gesprekken die voor u ingeroosterd zijn, op het ouderportaal gepubliceerd.

 
 

KANDIDATENDAG KLAS 4  
     
  Op 18 april is het de laatste officiële schooldag voor de leerlingen van klas 4. Wij willen de schoolperiode op De Meerwaarde ook dit jaar weer afsluiten met een leuk uitje.

Je kunt kiezen uit 4 bestemmingen, namelijk Berlijn, Walibi Holland, de Efteling en Forelvissen bij de Berenkuil in Nijkerk. Op de site van de school staat vanaf woensdag informatie over deze bestemmingen. Je kunt jezelf aanmelden vanaf woensdag 6 maart t/m maandag 11 maart. Voor Berlijn geldt een maximum aantal van 80 leerlingen en voor het forelvissen in Nijkerk geldt een maximum van 50 leerlingen, we hanteren hier het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt.

 
 

DRUGS IN BARNEVELD  
     
  In januari jl. is er, zoals u wellicht weet, een drugsincident geweest op het JFC. Gelukkig is het met de leerling in kwestie goed afgelopen. Dit betekent echter niet dat de gedeelde zorg vanuit de Barneveldse scholen stopt. Al langere tijd spelen drugs en andere verdovende middelen in het leven van jongeren een (grote) rol.

De Jongerenraad van de gemeente Barneveld nam het initiatief om een plan op te stellen om alcohol in het verkeer door jongeren tegen te gaan. De gemeenteraad is enthousiast over dit plan en heeft er ook geld voor vrijgemaakt. Afgelopen raadsvergadering gaf de gemeenteraad aan dat het niet alleen om alcohol zou moeten gaan, maar dat de campagne zich ook op drugs zou moeten richten. Dat gaat gebeuren. Op 21 februari jl. is op het gemeentehuis een vervolgoverleg geweest en over niet al te lange termijn zullen de eerste resultaten te zien zijn.

Vanuit De Meerwaarde ondersteunen we dit van harte en nemen de uitnodiging van de gemeente om hier ook samen in op te trekken, van harte aan. Laten we deze gezamenlijke verantwoordelijkheid serieus nemen en met elkaar en met onze kinderen in gesprek blijven. De politie vraagt ogen en oren open te houden. Soms kan het lijken alsof dit bij u thuis niet speelt…

De Meerwaarde onderzoekt, evenals het JFC, in hoeverre we meer moeten doen aan preventie op school. Mocht u daar ideeën over hebben, dan horen we dat graag. U kunt dan contact opnemen met de mentor van uw kind. Heeft u zorg over uw kind of over andere leerlingen, dan kunt u dit altijd melden bij de mentor.

 
 

BOEKENPRAAT  
     
  OOG IN OOG
MARLIES VERHELST
(C-BOEK, NED. SCHRIJVER, MAKKELIJK LEZEN, THEMA: SPANNING)

'Het kan best een keer,' zegt Eva kalm.
'Wat kan er gebeuren? Ik doe de voordeur op slot.
En voor noodgevallen houd ik mijn mobiel binnen handbereik.
Overdag ben ik toch ook vaak alleen thuis als ik uit school kom?
Als jullie nog aan het werk zijn.'
Dat is slim bedacht, vindt ze zelf.
'Bovendien ben ik al veertien,' voegt ze er nog aan toe.
'Mijn vriendin Kersten is zo vaak alleen thuis.'

Eva van Dam is verliefd op Koen van Vliet, een jongen uit haar klas, die ook nog eens in haar straat woont.
Als Eva op een avond alleen thuis is, ziet ze midden in de nacht vanachter het keukenraam hoe een man wordt neergeschoten voor het huis van de overburen. Ze staat helemaal stijf van schrik en de schutter ook.

Ze sluit zich op in de wc. Na een lange stilte komt Eva uit haar schuilplaats tevoorschijn. Omdat ze erg bang is, besluit ze haar vriendin Kersten te bellen om te vragen wat ze moet doen. Dan komt Koen in actie, wat heeft hij hiermee te maken? Dit boek is geschikt voor lezers die dyslexie of een taalachterstand hebben.

Het is een boek uit de Troef-reeks. Kijk voor andere delen in deze reeks die te leen zijn bij het Leesplein op: boeken Troef-reeks

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

1GT7 NAAR MAXX  
     
  Klas 1gt7 is vorige week op klassenuitje geweest naar The Maxx in Veenendaal.
Daar zijn we naar het trampoline park geweest.

Dit was zeer geslaagd!

 
 

BOWLEN MET 1GT1  
     
  Op 25 januari is klas 1gt1 naar de Veluwehal geweest om te bowlen. Dat was erg leuk en het moet gezegd worden: het zijn goede bowlers! Daarna was er lekker patat en ijs.

Het was een leuke en gezellige middag.

 
 

THEMAWEEK 1GT  
     
  Alle leerlingen hebben zich voor de vakantie gebogen over het thema “ zo wil ik wonen”. Na allerlei onderzoeken hebben de leerlingen een dorp gebouwd en vrijdag hebben ze een presentatie gehouden en werden ze beoordeeld door bezoekers en mede leerlingen. Kortom een leuke en leerzame week, bravo!  
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl