MEERweten - week 45 - 2018

05-11-2018

WEEK 45 - 6 november t/m 12 november 2018

WEEKOPENING

GELOOF IN JE TALENT  
  De Meerwaarde. Geloof in elk talent. Overal in het logo van onze school komen we deze tekst tegen. We geloven op deze school. We geloven in God, in Jezus en de Heilige Geest.

We geloven ook dat deze God ons allemaal talenten heeft gegeven om in te zetten in ons leven. Op 12 maart vieren wij op school ook nog eens de jubileumeditie van De Meerwaarde's Got Talent! Misschien denk je wel dat het niets voor jou is. Deze week denken we na over wat het betekent dat we talenten van God hebben gekregen en hoe we ze kunnen inzetten.

 
 

MAANDAG 5 NOVEMBER

Geloof in je talent

Exodus 4: 10-16

DINSDAG 6 NOVEMBER

God’s talent…

Mattheus 25: 14-30

WOENSDAG 7 NOVEMBER

Dankdag

DONDERDAG 8 NOVEMBER

Geloof in ELK talent

Exodus 35: 30-35+36:1

VRIJDAG 9 NOVEMBER

Vergelijken = killing

2 Korinthe 5: 15-19

 

 

AGENDA

 
 

Woensdag 7 november
Dankdag, alle leerlingen vrij

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

EEN ZOON VOOR MEVROUW MULDER  
     
  Mevrouw Mulder en haar man hebben een zoon gekregen, Niels. Een broertje voor Femke.

Van harte gefeliciteerd! Uniek – Klein – Lief – Heel bijzonder- Zijn wonder, staat er op het kaartje.

Gods zegen toegewenst voor Niels en jullie leven samen.

 
 

LESUITVAL I.V.M OPEN HUIS  
     
  Op woensdag 14 november a.s. is er Open Huis op De Meerwaarde.

In verband met de organisatie van het Open Huis vervallen de lessen van blok 5 op 14 november.

 
 

GESLAAGDE OUDERBETROKKENHEIDAVOND  
     
  Afgelopen dinsdag waren de ouders van de leerlingen van de afdeling MOB/PIE op school om kennis te maken met het werk van hun kinderen. Tijdens deze avond voerden de ouders dezelfde soort werkzaamheden uit als hun kinderen dagelijks in de praktijk doen.

Na een welkomstwoord van teamleider Jan van de Werfhorst, gingen de ouders aan de slag. Zo moest er bij mobiliteit een band worden verwisseld, een route worden bepaald om spullen af te leveren en ook moesten er spullen worden ingepakt. In de garage van Pon vertelde Ben over zijn werk met onze leerlingen en Maurice van Jansen Tweewielers vertelde wat over de fietsen die hij bij zich had. Ook bij de afdeling PIE gingen de ouders aan het werk. Men had de keuze uit drie onderdelen, waaronder het samen maken van een soort Barneveldse haan. Bij elektro en installatie konden ze een eigen werkstukje maken. Na afloop was er nog gelegenheid om samen met de docenten na te praten en daar werd volop gebruik van gemaakt. De ouders waren erg positief over deze avond en de docenten vonden het leuk om te zien hoe de ouders hun best deden bij de verschillende onderdelen. Het was dan ook een geslaagde avond.

 
 

MAIL MET AVG TOESTEMMINGSVRAAG  
     
  In de afgelopen week hebben ouders/verzorgers van leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar een mail gekregen met betrekking tot een toestemmingsvraag voor de AVG. Dit bericht is alleen gezonden aan de ouders/verzorgers die nog geen toestemming hebben gegeven.

Ook leerlingen van 16 jaar of ouder krijgen dit bericht. Zij moeten zelf toestemming geven. Het is belangrijk dat wij van alle ouders/verzorgers en leerlingen een reactie krijgen op dit bericht.

Zonder toestemmingsverklaring, mogen leerlingen bijvoorbeeld niet op de foto gaan als de schoolfotograaf op school komt, mogen leerlingen officieel niet deelnemen aan een whatsapp-groep van je klas, waarin de mentor informatie met leerlingen deelt.

Het is dus belangrijk dat je aangeeft of je toestemming geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens door de school. Dat kan middels de links in de verzonden e-mail. Per ongeluk de e-mail met de links weggegooid? Of werkte de links niet goed? Dan ontvang je binnenkort weer een nieuwe e-mail met daarin opnieuw de links. Dan kunt u alsnog uw toestemming kenbaar maken.

 
 

BOEKENPRAAT  
     
  VLUCHTELING – ALAN GRATZ

Het boek van deze week is echt uit het leven gegrepen, want als je het nieuws een beetje volgt weet je dat er door oorlog, politieke kwesties, natuurrampen e.d. altijd mensen genoodzaakt zijn om te vluchten en huis & haard achter te laten.

Het boek neemt je mee in het leven van drie kinderen die op een dag het leven in hun eigen dorp niet meer zeker zijn en samen met hun ouders op de vlucht slaan: Jozef zijn vlucht speelt zich af in 1938. Jozef is een joodse jongen die in Duitsland woont. In de Kristalnacht wordt zomaar uit het niets zijn vader opgepakt. Als maanden later zijn vader onverwacht vrijgelaten wordt, proberen zijn ouders met een cruiseschip naar Cuba te gaan om daar een nieuw leven op te bouwen.

Toch krijgt deze reis een onverwachte wending. Isabel woont op Cuba onder de dictatuur van Fidel Castro (1994). Er ontstaan rellen in de stad en haar vader dreigt opgepakt te worden. Samen met haar ouders, opa en buren besluiten ze om in een zelfgemaakte boot te vluchten naar Amerika. Het wordt een helse reis, met stormen, een kapotte motor, ruzies in het bootje, haaien en .... haar moeder die elk moment kan bevallen van haar broertje. Zullen ze de reis overleven en op tijd Amerika bereiken?

Mahmoud is een jongen die opgroeit in Aleppo (2015). In de stad is een strijd gaande tussen rebellen en het Syrische leger. Huizen worden kapot geschoten en het leven wordt steeds grimmiger. Op een dag hoort Mahmoud het fluitende geluid van een raket en wordt het huis getroffen. Gelukkig weet iedereen veilig buiten te komen voor het flatgebouw instort. Samen met zijn ouders, broertje Waleed en zusje Hana probeert hij om via Turkije, Griekenland, Hongarije en Oostenrijk naar Duitsland te vluchten. Het wordt een heftige reis met veel angst, bedreiging, corruptie en verdriet, maar doorzettingsvermogen en geloof helpen om in leven te blijven.

Alan Gratz heeft de wereld van deze drie kinderen op een bijzondere manier in beeld gebracht en in elkaar weten te verweven. Een boek wat je hart raakt en je meezuigt in de harde wereld van een vluchteling op zoek naar vrijheid en een betere toekomst.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

ACTIE VOOR SULAWESI  
     
  Jarco de Bruin uit 1p1 had het goede idee om geld op te halen voor de slachtoffers van de ramp in Sulawesi.

Daarom hebben we met de eerste klas van PrO en de drie schakelklassen een lege flessenactie gehouden. Daar hebben we het mooie bedrag van € 140,- mee opgehaald.

Dat geld is overgemaakt op GIRO 555 om een steentje bij te dragen aan de hulp van de samenwerkende hulporganisaties.

 
 

TIME-OUT WEEK  
     
  De laatste week voor de herfstvakantie stond voor de leerlingen van de 4de en 5de van het Praktijkonderwijs in het teken van de time-outweek. Dat was spannend voor de leerlingen die in het 4de jaar zitten, want dit was voor hen de eerste keer.

In de time-out week zijn de leerlingen op twee dagen vrij van les en zijn er gesprekken die de leerling samen met de mentor voert. Één keer per jaar zijn de ouders daar ook bij. Er wordt gekeken hoe de leerlingen het de afgelopen periode hebben gedaan op school en stage. En wordt er gekeken wat de leerlingen in de aankomende periode willen verbeteren en hoe we dat kunnen gaan doen. Als je je werk nog niet af hebt, moest je dat ook afmaken.

Myrthe Smeets uit klas 5pel

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl