MEERweten - week 35 - 2018

27-08-2018

WEEK 35 - 28 augustus t/m 3 september 2018

WEEKOPENING

LOPEN OVER WATER…  
     
  Een nieuw schooljaar. Alles gaat weer opstarten. En dat is altijd een beetje spannend. Nieuwe school, nieuwe klas, nieuwe sector, andere docenten, examenjaar, ga zo maar door. Dat is best wel een uitdaging.

Soms lijkt het misschien wel onmogelijk alsof je over water moet gaan lopen… Maar weet je: je hoeft dat niet in je eentje te doen. Wij geloven dat Jezus jouw dit schooljaar bij wil staan. Met die boodschap starten we dit schooljaar tijdens de dagopeningen.

 
 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS

Alleen?

Mattheüs 14:22-25

DONDERDAG 30 AUGUSTUS

Opkijken

Mattheüs 14: 29-31

VRIJDAG 31 AUGUSTUS

Leiding, volgen, gaan, vertrouwen

Mattheüs 14:32-33

 

 

AGENDA

 
 

maandag 27 augustus
Introductieprogramma

dinsdag 28 augustus
Introductieprogramma

woensdag 29 augustus
Aanvang lessen volgens het rooster

dinsdag 4 september
Personeelsactiviteit, geen lessen na 14.30 uur

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

Welkom in 2018-2019 op De Meerwaarde!  
     
  We zijn vandaag het nieuwe schooljaar gestart: 2018-2019. Een warm welkom weer voor al onze leerlingen en onze medewerkers! En in het bijzonder een warm welkom voor alle leerlingen die dit jaar nieuw op De Meerwaarde starten.

Het is een bijzonder schooljaar voor De Meerwaarde, waarin we vieren dat we 10 jaar bestaan. Gedurende het schooljaar zullen we daar verschillende keren bij stilstaan. Je gaat daar dus zeker nog meer van horen de komende tijd…

We wensen iedereen Gods zegen en veel succes en een fijne schooltijd in 2018-2019!

 
 

MEERWETEN  
     
  Een nieuw schooljaar, een nieuwe uitgave van MEERweten. Dit is weer de eerste uitgave van MEERweten dit schooljaar waarin we u/jou weer gaan informeren over allerlei belangrijke zaken rondom onze school.

In MEERweten doen we iedere maandag mededelingen over algemene zaken of over zaken die bepaalde teams aangaan. Ook laten we zien waar we in de teams mee bezig zijn.

Mocht uw/jouw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat zelf wijzigen door onderaan iedere uitgave van MEERweten te klikken op ‘Adres wijzigen / Uitschrijven’.

We hopen dit jaar weer veel leuke en nuttige informatie te kunnen geven.

 
 

17.000 EURO OP VOOR STICHTING HOE  
     
  Op donderdagmiddag 12 juli heeft Stichting HOE een cheque ter waarde van 17.000 euro in ontvangst genomen op De Meerwaarde. Het geld werd ingezameld rondom de actiedag, die gehouden werd op vrijdag 29 juni jl.

De opbrengst van de actiedag was dit jaar bestemd voor Stichting HOE, in het bijzonder voor een project waarbij huiswerkbegeleiding wordt gegeven aan kinderen in Oost-Europa. Naast aandacht voor schoolwerk, is er in het project een warme maaltijd voor de kinderen en horen zij een Bijbelse boodschap.

Tijdens de actiedag op 29 juni was er een obstaclerun voor leerlingen en medewerkers, waren er allerlei workshops voor ouders en andere belangstellenden, een markt, een restaurant, een wieler fun challenge en een carwash.

Na aftrek van kosten, is de opbrengst van de actie 17.000 euro. Tijdens de jaarafsluiting van de school voor medewerkers, werd de cheque aan Stichting HOE overhandigd.

 
 

UITGIFTE BOEKEN  
     
  Dit schooljaar ontvangen de leerlingen wederom een boekenpakket per leerling op naam. Deze pakketten zijn in opdracht van De Meerwaarde samengesteld door onze boekenleverancier Osinga deJong. Tijdens de eerste schooldagen ontvangt uw zoon of dochter in het eigen team zijn of haar boekenpakket.

De boekenpakketten bevatten, naast de boeken, een pakbon en een instructiebrief met servicekaart. Aan de hand van deze instructiebrief moeten de leerlingen hun boekenpakket controleren en hebben ze tot en met 7 september de tijd om eventuele bijzonderheden over hun boekenpakket te melden bij de afdeling facilitair.

Als we geen servicekaart ontvangen, gaan we ervan uit dat de leerling zijn of haar boeken in goede staat heeft ontvangen en dus boeken in goede staat zal inleveren aan het einde van het schooljaar. In de brief is ook aangegeven hoe leerlingen met de boeken van school om moeten gaan, om kosten bij het inleveren te voorkomen.
Het verschilt per team of de boekenpakketten klassikaal worden gecontroleerd of dat uw kind dat zelf moet doen. Wij vinden het prettig als u samen met uw kind vaststelt of het boekenpakket al is gecontroleerd en of alles klopt.

Dit bericht heeft u deze week ook per e-mail ontvangen. De genoemde instructiebrief is als bijlage bij dat e-mail bericht gevoegd en kunt u dus rustig nalezen.

Afdeling facilitair van De Meerwaarde

 
 

DYSCALCULIE  
     
  Als school zijn we bezig om de begeleiding omtrent dyscalculie steeds beter vorm te geven.
Heeft uw kind een verklaring voor dyscalculie? Dan zal ik komende weken met hem/ haar een gesprekje houden en meer vertellen over mogelijke hulp, welke hulpmiddelen er gebruikt mogen worden en welke rechten ze hebben.

Ook zult u van mij een e-mail ontvangen met meer informatie. Heeft u over drie weken nog niets gehoord, terwijl uw kind wel dyscalculie heeft? Of is er al onderzoek gedaan en heeft u de verklaring nog niet aan school doorgegeven? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Mochten u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.
Joep Tange, dyscalculiecoach (j.tange@demeerwaarde.nl

 
 

DYSLEXIE  
     
  Uitnodiging voorlichtingsavond

Alle ouders/verzorgers van leerlingen met een dyslexieverklaring die in klas 1 starten, zijn uitgenodigd voor één van de voorlichtingsavonden. Tijdens deze avonden krijgt u helderheid over de hulp die wij bieden aan kinderen met dyslexie en over de hulpmiddelen waar zij gebruik van kunnen maken.

U kunt zich aanmelden voor één van de avonden via het ouderportaal. De avond is van 19.30 tot 21.00 uur. De data zijn maandag 10 september, donderdag 20 september en dinsdag 25 september.

Voor de leerlingen vinden er op school voorlichtingsbijeenkomsten plaats. De planning hiervan volgt nog.

Brief aan leerlingen klas 2, 3 en 4 VMBO
Leerlingen uit klas 2, 3 en 4 die het afgelopen jaar met ingesproken boeken en toetsen hebben gewerkt, hebben een brief gekregen met het verzoek opnieuw ingesproken boeken te bestellen, als ze ook dit jaar weer gebruik willen maken van ingesproken toetsen.

Leerlingen/ouders/verzorgers dienen zelf de ingesproken boeken te bestellen bij Dedicon. Na het mailen van het besteloverzicht, krijgt de leerling een nieuwe inlogcode voor Kurzweil.

Verdeling dyslexiecoaches
Wanneer je vragen hebt over dyslexie dan kun je bij onderstaande personen terecht.

Mevrouw Hagen: 1-2 basis, 1-2 techniekroute kader, Z&W, BWI, groen en MOB-PIE
Mevrouw Deij: 1-2 kader, 1-4 GT en economie.
E-mailen kan naar: dyslexie@demeerwaarde.nl 

 
 

SCHOOLBENODIGDHEDEN  
     
  Op onze website onder Leerlingen/schoolbenodigdheden vind je de dingen die je aan moet schaffen voor dit schooljaar.  
 

SCHOOLGIDS  
     
  De nieuwe schoolgids is beschikbaar via schoolgids.demeerwaarde.nl 
Neem snel een kijkje!
 
 

FILMEN EN FOTOGRAFIE OP SCHOOL  
     
  Op De Meerwaarde wordt regelmatig beeldmateriaal, zoals foto’s en filmpjes gemaakt tijdens de lessen. Dit beeldmateriaal wordt met verschillende doelen gemaakt. In de eerste plaats gebruiken wij de foto’s om te laten zien wat De Meerwaarde voor een school is. We willen daarvoor graag mooie foto’s gebruiken en daarom is er regelmatig een fotograaf op school aanwezig die foto’s maakt tijdens de lessen of bij activiteiten. Deze foto’s worden o.a. in de schoolgids, in folders en op de website van de school gebruikt.

Daarnaast kunnen er in het kader van trainingen en coaching van docenten video-opnames worden gemaakt in de klas.

Uiteraard zal De Meerwaarde altijd zorgvuldig omgaan met gemaakt beeldmateriaal en het alleen gebruiken voor eigen doeleinden.

Jaarlijks vragen wij u toestemming voor het gebruik van foto’s waarop uw kind herkenbaar in beeld is. Leerlingen van 16 jaar of ouder geven zelf toestemming voor het gebruik van deze foto’s. U ontvangt deze week een e-mail van WIS Communicator. Middels de link in die e-mail kunt u uw toestemming of afkeuring kenbaar maken.

U kunt ook inloggen op het Ouderportaal van onze website en dan de volgende stappen volgen:

- Klik op Mijn De Meerwaarde
- Ga naar Facturen
- Klik op het icoon Privacy links bovenaan het scherm

Uiteraard kunt u gedurende het schooljaar uw toestemming alsnog aanpassen. Hiervoor doorloopt u ook de bovenstaande stappen.

 
 

VERKEERSEDUCATIE VOOR NIEUWE LEERLINGEN  
     
  Zojuist is er een nieuw schooljaar begonnen, met heel veel nieuwe leerlingen. Onze leerlingen komen uit allerlei plaatsen in de omgeving van Barneveld en leggen de afstand van huis naar school veelal op de fiets af. Vooral voor nieuwe leerlingen is de nieuwe fietsroute soms spannend en dat brengt risicovolle situaties met zich mee. Aandacht voor complexe situaties op de schoolroutes en de verkeersregels is dus belangrijk.

Daarnaast is het werken aan gedrag, houding en bewustwording van de jongeren ten aanzien van hun verkeersdeelname belangrijk om ongelukken te voorkomen.
Vanuit dat perspectief is in het afgelopen schooljaar het project ‘Speurtocht’ gestart. Leerlingen hebben de route van huis naar school geïnspecteerd op verkeersonveilige punten en hebben hiervoor verbeteradviezen aangedragen. Deze adviezen zijn gepresenteerd aan de Gemeente Barneveld.

Lees meer over het project Speurtocht in het krantenartikel

 
 

GEEN LESSEN OP DINSDAG 4 SEPTEMBER NA 14.30 UUR  
  In verband met een personeelsactiviteit op dinsdagmiddag 4 september a.s. vervallen de lessen na 14.30 uur.  
 

LEESPLEIN  
     
  VERMIST - AUTEUR: GERARD VAN GEMERT

Tobias is in coma geraakt na een auto-ongeluk. Zijn ouders zijn bij dat ongeluk omgekomen. Tobias vraagt zich af waar zijn zusje Julia is. Tot zijn grote verbazing ontkent opa dat Julia bestaat. Tobias wil in zijn huis haar kamer laten zien, maar er staat alleen een bureau en een boekenkast.

Hij ontmoet Valerie, een meisje dat bij hem op de basisschool zat. Er ontstaat een mooie vriendschap. Zij helpt hem zoveel als mogelijk. En dan is er ook nog die oude Gerrit die meer lijkt te weten dan een ander.

Valerie en Tobias zijn samen als ze een wel heel bijzondere ontmoeting hebben. De vrouw kijkt Tobias aan en kan niets meer uitbrengen dan een snik. Even later barst ze in huilen uit. Deze ontmoeting verandert alles. Niets is meer wat het lijkt.
Echt een aanrader als je van spannende boeken houdt.

 
 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl