Stichting HOE: Kansen voor kinderen in Oost-Europa

Veel kinderen in Moldavië groeien op bij grootouders of andere familie, omdat hun ouders in het buitenland wonen om daar geld te verdienen. Die situatie pakt zelden positief uit.

Maar ook het opgroeien in armoede met eigen ouders heeft risico’s. Er komt veel alcoholisme voor. Om een lichtpuntje te geven in het leven van arme kinderen ondersteunen we een project van een kleine kerkelijke gemeente in Budai die kinderen na schooltijd opvangt. Het gaat daarbij om twintig kinderen, die drie keer per week een warme maaltijd krijgen, hulp krijgen bij het maken van huiswerk en een Bijbelverhaal te horen krijgen. De naschoolse kinderopvang is een plek waar deze kinderen graag komen.

De kosten voor de opvang van deze kinderen zijn voor Moldavië 15 euro per kind per maand.

Ook in Roemenië ondersteunen we een aantal dergelijke projecten. Daar is de grootste uitval op school te zien bij Romakinderen. Om hen toch een kans te geven en hoop te bieden voor de toekomst, is er de huiswerkklas waar ze geholpen worden. Op die manier is de hoop dat de kinderen op de gewone basisschool bij kunnen blijven en zo kunnen bouwen aan een betere toekomst.

Kinderwerk Oost-Europa

Het kinderwerk (algemeen) in Oost-Europa richt zich op:

Hulp aan het kwetsbare kind

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.”

- Mattheus 25: 35 -

Jezus is duidelijk als we kijken naar hoe wij ons als christen moeten opstellen naar onze naaste. Daarom willen wij kinderen van Roma, vaak blootgesteld aan armoede en discriminatie, laten zien dat ze geliefd zijn.

Werken aan de toekomst van het kind

“Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus.”

- Kollossenzen 2:2 -

Kinderen kennis meegeven die ze later kunnen inzetten om hun talenten te tonen. Als ouder wil je dat natuurlijk. Wanneer een kind in armoede leeft, is het voor die ouders vaak niet te doen om een kind goed onderwijs te geven. Dus is het fantastisch wanneer lokale kerken hen hierin helpen.

Geloofsopvoeding van kinderen

“Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God ertoe roepen zal.”

- Handelingen 2:39 -

Kinderen vertellen over God en Zijn belofte voor de wereld is het mooiste wat we zien gebeuren bij de projecten die wij steunen. De twinkeling in de ogen van kinderen die vertellen over Jezus is onbetaalbaar. En vormt de essentie van de bron waaruit wij putten om ons werk te doen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het werk van Stichting HOE? Kijk dan op www.hulpoosteuropa.nl.

Op de website van Stichting HOE is meer te lezen over de diverse projecten:
https://hulpoosteuropa.nl/project/28-30-41-naschoolse-kinderopvang-budai/
https://hulpoosteuropa.nl/project/24-30-19-naschoolse-opvang-roma-kinderen-targu-mures/
https://hulpoosteuropa.nl/project/24-30-16-romawerk-peris/
https://hulpoosteuropa.nl/project/naschoolse-opvang-romakinderen/
https://hulpoosteuropa.nl/project/kinderopvang-in-samuelhuis/